GIS in de meldkamer

Optimaliseer de responstijden door slimme analyses en snelle geografische weergaves

de yp

De Meldkamer is het hart van de hulpverlening. Hier komen alle telefoontjes binnen van mensen die het alarmnummer 112 bellen. De politie, brandweer en de ambulancedienst worden vanuit de Meldkamer ingezet bij een noodsituatie. Zo kunnen zij gezamenlijk in actie komen als er gevaar dreigt. Daarnaast is de Meldkamer de spin in het web bij demonstraties en crises.

De Meldkamer is verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle hulpaanvragen in de regio. Hieronder vallen onder meer:

  • Aannemen en begeleiden van meldingen via het spoednummer 112
  • Alarmeren van de benodigde hulpdienst-eenheden
  • Aanspreekpunt zijn voor de politie op straat
  • Coördinatie van incidenten

 

201604290066 Marcel Hanswijk square small

Maak een afspraak met onze expert Marcel Hanswijk. 

Mail: MHanswijk@tensing.com

bel Marcel Hanswijk: 06 - 1530 0908

Hij reageert binnen 24 uur op uw contactaanvraag

 

ccr360Een belangrijk informatiesysteem binnen de Meldkamer is het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het GIS dient o.a. voor:

  • Actueel kaartmateriaal van heel Nederland
  • Het weergeven van de meldingen/incidenten
  • Het weergeven van de eenheden op straat
  • Het visualiseren, middels de verschillende kaartlagen, van de omgevingsfactoren
  • Het creëren en weergeven van een common operational picure


Wij creëren grip op vraagstukken rondom Openbare Orde en Veiligheid (OOV).