Analyse centraal in technologische revolutie

Martin Knook

Nieuwe businessinzichten dankzij digitale transformatie

De snelle ontwikkeling van nieuwe informatietechnologie betekent een doorbraak voor vrijwel alle bedrijven en organisaties. Het levert nieuwe inzichten en modellen waardoor organisaties zich nog verder kunnen specialiseren in hun ‘core business’. Dat biedt nieuwe uitdagingen van grote proporties. Martin Knook, CEO van Tensing. “Met de technologie die we tot onze beschikking hebben, moeten we onze focus verleggen op analyse. Van daaruit kom je namelijk tot de slimme toepassing van data.”

Knook vervolgt: “In de afgelopen jaren lag de focus veelal op het zo slim mogelijk verzamelen van zoveel mogelijk data. Daar zien we op dit moment in Nederland én Amerika een belangrijke verandering ontstaan. Opdrachtgevers zoeken niet langer naar partijen die een geografisch informatie systeem ontwikkelen maar naar manieren om de resultaten van hun business intelligence overzichtelijk weer te geven en direct toe te passen in de dienstverlening aan de klant.”

Digitale transformatie
Steeds meer bedrijven hebben de ambitie om de slimste oplossingen te bieden op het digitale speelveld. Daarbij gaat het voornamelijk om het ontsluiten van data op de juiste plek en op het juiste moment. Die markttransitie noemen we de ‘digitale transformatie’. Om alle potentie van deze transformatie te benutten hebben bedrijven uiteraard technologie nodig, maar dat is volgens Knook gelukkig steeds meer een middel dan een doel.

Knook: “Als je weet welke piekmomenten er in je businessproces zijn, kan je daar slim beleid op maken. Maar wat ik persoonlijk nog uitdagender vind is het optimaliseren van businessresultaten. Een mooi voorbeeld daarvan is de snelweg in de USA. Daar is de hoogte van de tolheffing afhankelijk van de verkeersdrukte. De prijs wordt real-time aan de bestuurder gecommuniceerd via matrixborden boven de weg en met 110km/uur van je creditcard afgeschreven. Deze gedigitaliseerde verkoop en prijsbepaling is alleen mogelijk door hele nauwe samenwerking tussen alle stakeholders in het doorstromingsproces waarvoor een snelweg bedoeld is.”

Het delen van geanalyseerde informatie en het vervolgens invoeren van nieuwe business modellen levert nieuwe mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn. Het voorbeeld zoals op de Amerikaanse snelwegen zien we steeds vaker toegepast bij organisaties die bestaan uit een groot samenwerkingsverband. Denk dan aan luchthavens, wegennetten, transportketens, enzovoorts. De data die dat oplevert biedt nieuwe en enorme businesspotentie voor de toekomst.

Groei
Knook ondersteunt zijn visie met de groei van zijn bedrijf. “Toen ik in 2013 als investeerder en CEO tot Tensing toetrad, bestond de GIS-afdeling uit 8 FTE. Inmiddels werken we met 35 professionals die dagelijks bezig zijn met de toepassing van innovatieve technologie voor bedrijven zoals ProRail, Shell, Schiphol, Rijkswaterstaat, water- en elektriciteitsbedrijven en diverse ministeries.” Iedere maand komen er gemiddeld twee nieuwe professionals bij waardoor het bedrijf in de afgelopen jaren explosief is gegroeid. “Dit kan uiteraard alleen doordat we zoveel vraag krijgen uit de markt en dagelijks aan zoveel mooie opdrachten mogen werken.”

Prioritering van onderhoud
In de toekomst ziet de CEO van Tensing de vraag naar slimme analyses sterk toenemen. Het gaat er dan volgens hem om dat je de juiste informatie op de juiste plek in de organisatie én op het juiste moment weet te ontsluiten. Door aan data een locatiecomponent toe te voegen krijg je een bijzonder interessant inzichtelijk resultaat. Als voorbeeld noemt Knook het leidingnetwerk van een waterbedrijf. “Het is interessant om te weten hoeveel kilometers buis er in de grond liggen, maar het is veel interessanter om te weten hoeveel van deze kilometers inmiddels meer dan 400 dagen vorst hebben meegemaakt én intensief gebruikt zijn. Het is bijzonder interessant om te analyseren hoeveel geld je kunt besparen door een waterleiding traject dieper in de grond te leggen of een projectie te maken van klanten die mogelijk bij ernstige vorst in de problemen kunnen komen. Met die informatie kan je namelijk bepalen hoe onderhoud geprioriteerd moet worden maar ook een noodplan maken wat te doen voor de klanten met een verhoogd risicoprofiel.”