Bepaling geografische ligging van assets met een Workbench

Tensing

Binnen de utiliteitsmarkt bestaat de wens de assetgegevens van de huisaansluitingen geografisch op te slaan binnen het aanwezige GIS systeem. Bijvoorbeeld ten behoeve van de trace functionaliteit binnen het Esri ArcGIS platform om te bepalen welke adressen aan een bepaalde aansluiting verbonden zijn in het geval van storingen.

Veelal hebben deze assetgegevens dus betrekking op de huisaansluiting en de geografische relatie met het distributienet. Het gaat hier meestal om een aantal gegevens die betrekking hebben op de objecten zoals aansluitleidingen of (huis)aansluitkabels, maar ook de dienstkranen of de aansluitmoffen.

In sommige gevallen is de positie van de diverse objecten niet vastgelegd met x, y-coördinaten, maar opgenomen in een notatievorm. Veelal in combinatie met de aansluitingsschets (ook deze zijn met behulp van FME om te zetten naar vector data, maar gaat buiten de scope van dit onderwerp).

Deze notievorm kan bijvoorbeeld opgenomen zijn in situeringmaten. Deze maten kunnen refereren naar waar de leiding of kabel het pand binnen gaat ten opzichte van de voorgevel gezien vanuit de zijkant van het pand of de tussengevel in combinatie met de afstand tot het distributienet.

Deze objecten zijn te voorzien van x, y-coördinaten met behulp van FME door middel van bijvoorbeeld vectorale berekeningen op basis van de notitiegegevens en de geometrie van het pand.

 

Gekozen oplossingsrichting

Het distributienet wordt gezocht (welke voldoet aan een aantal voorwaarden als diameter, materiaal en netwerk juistheid) en het punt waar de geprojecteerde aansluiting het gevonden distributienet kruist. Dit is het theoretische punt van bijvoorbeeld de dienstkraan of de aansluitmof. In rechte lijn met het vertrekpunt wordt de aansluitleiding getrokken.

Uitgaande van een punt in de woning (adres of pand) kan de ligging van de aansluiting theoretisch worden vastgesteld, maar de precieze plaats is dat niet. Deze zou beter benaderd kunnen worden door de XY-waarde aan te passen met behulp van de situeringsmaten van de aansluiting.

GIS Huisaansluiting2

Hierboven een schematische weergave van de situeringsmaten. 

 

Uitvoering

Het algoritme voor het berekenen van de huisaansluiting assets op basis van FME Workbench is door Tensing vervaardigd. Door de keuze voor FME is het data verrijkingsproces systeemonafhankelijk en kan naar meerdere GIS systemen worden opgevoerd.

Het algoritme maakt gebruik van data uit verschillende bronnen, te weten:

 • Notitievorm van de huisaansluiting-gegevens (meerdere vormen zijn mogelijk);
 • De geografische en assetgegevens van het distributienet uit het te verrijken GIS systeem (voor de koppeling van de huisaansluitingen aan het distributienet);
 • BAG gegevens van het Kadaster (pandenvlakken en adrespunten voor de berekening van de situeringsmaten vanuit de juiste gevel en te bepalen welk pand bij het aansluitadres behoord);
 • De GBKN voor eventueel afwijkende gebouwkenmerken (In sommige gevallen levert de BAG het contour van het gehele blok huizen de tussenmuren bevinden zich wel in de GBKN);
 • Het ACN bestand voor eventuele aanvulling op adrespunten (het kan voorkomen dat de BAG data niet volledig te matchen is met de aansluitadressen);
 • Nationaal wegenbestand (NWB) voor het bepalen van de voorgevel (in deze is de aanname gedaan dat de overeenkomende straatnaam van het aansluitadres en de NWB bepalend is voor de ligging van de voorgevel).

 

Werking van de algoritmes

Vervolgens zijn de volgende punten met FME Workbench algoritmes uitgevoerd:

Algoritmes

Hierboven een van de FME Workspaces voor het berekenen van het punt van binnenkomst van de aansluiting in het pand en de loodrechte hoek.
 • Er is bepaald welk BAG-pand bij het bijbehorende adres van de aansluiting behoort;
 • Vervolgens is de voorgevel van het pand bepaald aan de hand van het Nationaal wegenbestand op basis van straatnamen. Daarbij is ‘draairichting’ van de geometrie geconverteerd zodat deze linksom draait (normaalvector > 0);
 • Dus kop en staart wisselen als de normaalvector < 0. En zijn de pand geometrieën gegeneraliseerd en vervolgens omgezet naar lijn geometrieën;
 • Alle convexe hoeken van de juiste gevellijn (<180graden) zijn doorlopen of hier de bemate lengte overeenkomt met de lengte van de gevel;
 • Vervolgens is voor elk van deze berekende de hoeken de berekende locatie van punt van binnenkomst in het pand(dus met een verschuiving x,y over de gevel).
 • Daarna is bepaald waar het distributienet het dichtst in de buurt van de berekende locatie ligt (hierbij wordt rekening gehouden met materiaal, diameter;
 • Per voorgevel is met behulp van de normaal vector waar de aansluiting het pand loodrecht binnenkomt.
 • Voor het bepalen van de ligging van de aansluitingen is binnen FME Workbench een custom transformer ontwikkeld genaamd de VECTOR_SETTER.

GIS vector setter

Hierboven een klein extract van de VECTOR_SETTER workspace

GIS tussenresultaat

FME Datainspector tussenresultaat

 

Conclusie

De gebruikte datasets behoren actueel te zijn om tot de gewenste resultaten te komen en is BAG compliance van de datasets een pre voor het behalen van goed resultaat.

Met FME is het mogelijk deze zaken te verwezenlijken, echter indien de brondata niet consistent zijn, kan het verwachtte resultaat anders uitpakken.

Arcmap

Hierboven het resultaat getoond binnen ArcMap.

TAGS: ETL, FME

Over Tensing

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Volg ons op LinkedIn

Ontvang alle updates per mail

© 2021 Tensing | Privacy Policy | Cookie Policy