Esri Geodatabase Replicatie

Gerard-Jan Vonk

Gebruikers van (een) Esri Geodatabase(s) krijgen steeds vaker te maken met een verhoogde vraag naar beschikbaarheid en actualiteit van data in de Geodatabase. Een 24x7 beschikbaarheid is eerder regel geworden dan uitzondering. En ook de beheerorganisatie (functioneel- en technisch beheer) heeft eigen wensen en eisen, naast danwel bovenop de wensen van de gebruikersorganisatie. Betrouwbaarheid en robuustheid spelen een rol in de manier waarop de productiedata beschikbaar wordt gesteld. Bovenal worden er tegenwoordig meer en meer striktere eisen gesteld aan beveiliging, autorisatie, configureerbaarheid en niet in de laatste plaats performance in het algemeen.

In dit artikel willen we een oplossing van Esri toelichten waarmee naast de (hoofd) productiedatabase (lees hier Geodatabase) een 2e database beschikbaar wordt gesteld waarmee aan de toenemende vraag van beschikbaarheid kan worden voldaan en waarmee tevens de productie database wordt ontlast wat in de regel een gunstig effect heeft op de response tijden voor de gebruikers (viewers en editors).

 

Replicatie

De oplossing welke Esri hiervoor heeft ontwikkeld heet “replicatie”. We gaan in dit artikel uit van replicatie tussen twee Sde Geodatabases. Er zijn mogelijkheden (met beperkingen) om met file en/of personal geodatabases te werken. Check-in/Check-out replicatie is een optie, echter deze wordt niet behandeld (na synchronisatie van wijzigingen dient een nieuwe check-out replica gemaakt te worden).

Geodatabase replicatie is een methode om data te distribueren met behulp van ArcGIS. Er zijn minimaal twee geodatabases betrokken (> 2 ook mogelijk). De complete dataset wordt gerepliceerd of een deel daarvan. Indien een dataset onderdeel wordt van een replica, wordt een zogenaamd “paar” gemaakt. Deel A van de replica bevindt zich in de hoofd/productie geodatabase (parent) en deel B van de replica bevindt zich in de 2e geodatabase (veelal child geodatabase genoemd). Deze 2e geodatabase kan in de praktijk gezien worden als een publicatie database, specifiek ter beschikking gesteld aan gebruikers die enkel raadplegen. De publicatie database kan ook gebruikt worden door 3rd-party applicaties zoals bijvoorbeeld een Wion applicatie/systeem waarbij doorgaans hoge eisen worden gesteld aan beschikbaarheid.

Een bijkomend voordeel van de in gebruikname van een publicatie database is tevens dat in het geval van migraties of systeemonderhoud aan de productie omgeving, de publicatie database op dat moment up-and-running blijft. Na het onderhoud aan de productie/edit omgeving kan de beheerorganisatie op een nader te plannen tijdstip, dezelfde onderhoudswerkzaamheden doorvoeren aan de publicatie database.

 

Vormen van replicatie

1-weg replicatie: data updates kunnen meerdere keren achtereen verstuurd worden in 1 richting, hetzij van parent (hoofd) database naar child database (parent is editable, data in child wordt beschouwd als read only, of van child naar parent (data in child is editable, data in parent wordt beschouwd als read only).

2-weg replicatie: data updates kunnen meerdere keren achtereen verstuurd worden in 2 richtingen, dus zowel van parent naar child als van child naar parent. Indien hetzelfde object is gewijzigd in beide database, wordt dit beschouwd als een conflict gedurende synchronisatie van de replica’s. Instelbaar is hoe conflicten in voorkomende gevallen op te lossen.

 

Data updates

Wijzigingen op data in de replica’s worden via synchronisatie tussen de replica’s doorgevoerd. Via Python en/of ArcMap wordt de synchronisatie uitgevoerd, Python scripting biedt hiermee voorzieningen om dit op vaste tijdstippen (near real-time) te schedulen. Logging is eveneens beschikbaar.

 

Implementatie

Replicatie stelt eisen aan het datamodel (attribuut global_id aanwezig) en aan de type versioning. Deze eisen zijn niet complex en eenvoudig in te richten met out of the box tools. De replicatie methode is gebouwd op het versioning mechanisme. Hiermee wordt tevens een voorziening geboden om conflicten op een gecontroleerde manier af te handelen.

TAGS: ArcGIS, ESRI, GIS

Over Tensing

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Volg ons op LinkedIn

Ontvang alle updates per mail

© 2022 Tensing | Privacy Policy | Cookie Policy