Esri Partner Conferentie 2017

Dave Laurier

Begin maart hebben collega Tim van der Weijden en ikzelf Tensing vertegenwoordigd tijdens de 2017 editie van de Esri Partner Conferentie en de Developer Summit in Palm Springs (Californië, USA). De Partner Conferentie is een besloten evenement en dat maakt het des te leuker om mijn persoonlijke ervaringen te delen. Dat doe ik hier en nu en met veel plezier doe ik dat ook tijdens een bezoek aan uw organisatie.

Om te beginnen wil ik het met u hebben over Esri’s nieuwe boodschap “The Science of Where TM” die tijdens het evenement werd gelanceerd. In essentie geeft dit aan waar Esri voor staat als het gaat om hun voortdurende inzet voor geo wetenschap en innovatie. Bij Tensing zijn we, vanuit een strategisch partnerschap van meer dan 15 jaar, ook blij met deze boodschap omdat deze onze gedeelde visie op GIS weergeeft. Wij geloven dat het ArcGIS platform oplossingen mogelijk maakt waarmee organisaties het volle potentieel van hun data kunnen benutten. Het platform - met haar kaarten en analyse mogelijkheden – is hierin een instrument dat mensen op een universele manier verbindt.

 

De Digitale Transitie en de rol van GIS

De wereld om ons heen veranderd en de digitale transitie zet nu en de komende jaren steeds verder door. We zeggen het vaker, dat technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en dat vereist focus om aangehaakt te blijven bij deze juiste ontwikkelingen.

Het afgelopen jaar hebben wij onze bijdrage geleverd aan de technologische vooruitgang die vanuit Esri Inc. (USA) is geïnitieerd. Zo hebben wij als partner een bijdrage geleverd aan een aantal Beta programma’s om de software geschikt te maken voor u als eindgebruiker. Daarnaast leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor Utilities en Telecom operators, hierover later meer.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen op het ArcGIS 10.5 platform is in mijn ogen de verdere ontwikkeling van een gedistribueerd GIS. Ik heb het over een nieuwe architectuur waarin specialistische functionaliteit individueel beschikbaar is en – nog veel krachtiger - met elkaar verbonden is. Hierdoor is het mogelijk om complexe operaties die voorheen waren voorbehouden aan desktop en servers nu ook uit te laten voeren op mobiele devices. Hierdoor wordt het ook steeds makkelijker voor organisatie om gebruik te maken van de combinatie van drie verschillende manieren van het toepassen van GIS:

  1. GIS voor registratie
  2. GIS voor communicatie en samenwerken
  3. GIS voor ruimtelijke analyses

Het gedistribueerd GIS levert een belangrijke bijdrage aan de volgende twee grote innovaties:

  • Insights for ArcGIS
  • Utility Network Management

Laat mij u deze twee ontwikkelingen wat verder uitleggen.

 

Insights

We beseffen allemaal dat data tegenwoordig ontzettend belangrijk is en tegelijkertijd is data niet belangrijker dan de antwoorden die het biedt of de verhalen die het vertelt. Het is algemeen bekend dat juist door het gebruik van ruimtelijke analyses patronen zichtbaar worden die anders niet zichtbaar zijn. Traditioneel heeft GIS hier altijd al een belangrijke rol in gespeelt en met de komst van Insights for ArcGIS wordt die rol alleen maar groter!

Met Insights for ArcGIS is er nu namelijk een browser-gebaseerde oplossing waarmee gebruikers makkelijk en snel ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens verkennen vanuit één applicatie. Insights integreert Business Intelligence (BI) mogelijkheden en biedt gebruikersgemak bij het analyseren van gegevens uit meerdere bronnen. Insights combineert BI met krachtige ruimtelijke analyse mogelijkheden. Hierdoor hoeven GIS analysten niet langer de nadruk te leggen op een enkele kaart. In plaats daarvan kunnen zij hun productiviteit maximaliseren door kaarten, grafieken en tabellen naast elkaar te zien en alle gegevens tegelijkertijd te analyseren.

Graag demonsteren wij u de vele mogelijkheden voor het inzetten van Insights for ArcGIS!

 

Utilities en Telecom operator van de toekomst

Een enorme technologieshift is op komst voor Utilities en Telecom operators met het nieuwe Utility Networks Management (UNM) project. Vanuit Tensing dragen wij met onze kennis en ervaring – bij verschillende nationale en internationale utility bedrijven - bij aan de ontwikkeling. Zo zijn wij als partner betrokken bij de Alpha versie van deze technologie en ook tijdens de Beta gaan we hier mee verder.

Deze ontwikkeling bouwt sterk op het concept van een gedistribueerd GIS. De Utilities en Telecom operators van de toekomst krijgen hiermee eindelijk de mogelijkheid om met één platform in alle drie van de volgende patronen te voorzien:

  1. GIS voor registratie (asset management en network management)
  2. GIS voor communicatie en samenwerken (met collega’s en met het publiek)
  3. GIS voor ruimtelijke analyses

Op dit moment gebruiken veel Utilities en Telecom operators het ArcGIS platform al voor communicatie en samenwerken en is men nu bezig met het ontdekken van de mogelijkheden van BI-achtige ruimtelijke analyses met Insights for ArcGIS. Met de komst van het nieuwe Utility Networks Management voorziet Esri ook in een sterke oplossing voor registratie en asset management. Hierdoor zullen Utilities en Telecom operators straks nog makkelijker overstappen van bijvoorbeeld Smallworld naar Esri ArcGIS.

Wij hebben bij Tensing een jump-start dienst ontwikkelt rondom het Utility Network Management project. Deze dienst geeft u de gelegenheid om op tijd de benodigde kennis op te doen van deze nieuwe technologie. Dit doen we door uzelf hierin te trainen binnen een veilige omgeving die reeds door ons is ingericht. Zo voorkomt u dat u veel tijd verliest aan het bekend raken met deze nieuwe technologie en met het opzetten van een omgeving waarbinnen u kunt experimenteren.

Wilt u meer weten over de toekomst van ArcGIS en de diensten die wij vanuit Tensing aanbieden? Neem dan contact met mij op voor een afspraak.

TAGS: ArcGIS, ESRI, GIS

Over Tensing

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Volg ons op LinkedIn

Ontvang alle updates per mail

© 2022 Tensing | Privacy Policy | Cookie Policy