Geef context aan jouw ontwerp door deze te voorzien van een geo-locatie

Xander den Duijn

FME Certified Professional

Als voorbereiding op jouw upload dient jouw model te zijn voorzien van een geografische locatie (ook wel ‘geo-locatie’). Dit is essentieel voor plaatsing van het ontwerp op de juiste locatie.

3dgeoviewer-tensing-building

De 3D GeoViewer ondersteunt standaard de bestandsformaten .ifc, .skp en .fbx. Ieder bestandsformaat vraagt om een andere aanpak wat betreft het toevoegen van een geo-locatie.  

IFC:

IFC is de uitwissel standaard als het gaat om BIM modellen. Onderdeel van het BIM plan - dat vooraf opgesteld dient te worden -  is het gemeenschappelijke nulpunt.  Het BIM model kent twee verschillende nulpunten te weten het ‘Project Base Point’ en het ‘Survey Point’. Het ‘Project Base Point’ komt overeen met het interne nulpunt. Deze punten zijn vaak gelijk aan elkaar. Om het BIM model op de juiste plek in de 3D GeoViewer weer te geven, is het van belang dat de coördinaten in het WGS84 coördinatensysteem die corresponderen met het interne nulpunt bekend zijn. Ditzelfde geldt voor een eventuele hoogte ten opzichte van WGS84 geoïde. De ‘Latitude’, ‘Longitude’ en ‘Elevation’ waarden dienen in de BIM applicatie, e.g. Autodesk Revit, toegekend te worden aan het ‘IfcSite’ element.

ifc-coordinaten

SKP:

SketchUp is een 3D ontwerp tool die door veel architecten gebruikt wordt. Om jouw ontwerp gemaakt met SketchUp te bekijken in de 3D GeoViewer dient deze te zijn voorzien van een geo-locatie. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Open het SketchUp bestand
  • Kies File → Geo-Location → Add Location
  • Zoek het gebied waarin je jouw model wilt plaatsen
  • Klik op de knop ‘Select Region’ om een bijsnijdrechthoek weer te geven
  • Versleep de blauwe pinnen om de exacte hoeken van de momentopname van de geo-locatie op te geven
  • Klik op de knop ‘Grab’ om een geo-locatie toe te voegen
  • Verplaats (en roteer indien nodig) het model naar de gewenste positie op de kaart
  • Kies File → Geo-Location → Show Terrain voor een 3D terrain weergave van de momentopname. Dit terreinmodel kan gebruikt worden om het model op de juiste hoogte te brengen (Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in SketchUp Pro)

FBX:

Het is niet mogelijk een coördinatensysteem te specificeren voor FBX bestanden. Het is van belang dat het 3D model wordt beschreven middels Rijksdriehoekscoördinaten (RD-coördinaten). De gebruikte lengte-eenheid moet dus meter zijn. De hoogte waarop het 3D model is geplaatst dient conform NAP te zijn.

Om een FBX bestand dus op de juiste plek te visualiseren, dient men dus te weten welke RD-coördinaten corresponderen met een punt in het model. Ditzelfde geldt voor de hoogte.

Tip: Zoek in Google Maps de gewenste locatie op en converteer vervolgens de bijbehorende WGS84 coördinaten naar RD-coördinaten.

Hulp nodig bij het toevoegen van een geo-locatie? Neem contact met ons op!