Waar moeten bestanden voor de 3D GeoViewer aan voldoen

Xander den Duijn

FME Certified Professional

De volgende bestandsformaten worden ondersteund in de 3D GeoViewer:

 • IFC (Industry Foundation Classes)
 • FBX (Filmbox)
 • SKP (SketchUp)

Voor ieder bestandsformaat geldt een maximum grootte van 100 MB.

Verder verschillen de eisen per bestandsformaat:

IFC:

 • Het bestand dient middels een coördinatensysteem te zijn voorzien een geo-locatie. De ‘Site’ dient bovendien het attribuut ‘RefElevation’ met een waarde te hebben. Deze waarde wordt gebruikt voor het op hoogte brengen van het BIM model.
 • De lengte-eenheid dient millimeter, centimeter of meter te zijn (en dus niet inch).

SKP:

 • Het bestand dient middels een coördinatensysteem te zijn voorzien van een geo-locatie.
  Deze geo-locatie heeft alleen betrekking op de XY positionering.
 • Het 3D model moet, indien nodig, op hoogte te worden gezet. Dit kan in SketchUp Pro gedaan worden door het toevoegen van een terrein en het model vervolgens op het terrein te plaatsen.
 • Om textures op het gebouw er goed uit te laten zien, raden wij aan deze ‘uniek’ te maken. Dit doet men in SketchUp door rechtermuisknop > ‘Make Unique Texture’.
 • Helaas ondersteunt de 3D GeoViewer nog geen modellen gemaakt in SketchUp Pro 2019. In dit geval raden wij u aan het model op te slaan als oudere versie. Modellen gemaakt in SketchUp 2018 of eerder worden ondersteund.

FBX:

 • Het is niet mogelijk een coördinatensysteem te specificeren voor FBX bestanden. Hierom is het van belang dat het 3D model wordt beschreven middels Rijksdriehoekscoördinaten (RD-coördinaten). De gebruikte lengte-eenheid moet dus meter zijn.
 • De hoogte waarop het 3D model is geplaatst dient conform NAP te zijn.

Over Tensing

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Volg ons op LinkedIn

Ontvang alle updates per mail

© 2021 Tensing | Privacy Policy | Cookie Policy