Waterschappen: veel data beschikbaar maar vaak niet gecentraliseerd

Tensing

Het databeheer bij waterschappen is op hoofdlijnen goed georganiseerd. Afdelingen die verantwoordelijk zijn voor GIS en IT functioneren op basis van heldere afspraken. Wel zien we dat waterschappen soms worstelen met een capaciteitsprobleem bij de inwinning van data, het combineren van verschillende databronnen en het blijven voldoen aan veranderende wetgeving zoals bijvoorbeeld de omgevingswet.

In onze aanpak staat volledig digitaal werken centraal. Daar hebben we onze eigen systemen op ingericht. Tegelijk laten we de IT-infrastructuur van onze opdrachtgevers intact. Klinkt tegenstrijdig? Niet bij ons. Dankzij FME zorgen wij voor effectieve én efficiënte data uitwisseling.

Mobiele inwinning

Dankzij slimme sensoren en allerlei gratis apps voor smartphones en laptops is het digitaal inwinnen van data steeds eenvoudiger. Hierdoor verzamelen we heel veel data die in potentie heel veel waarde vertegenwoordigen. Toch blijkt het koppelen van deze datasets soms lastig waardoor je er niet optimaal van kunt profiteren. Ons doel is om alle beschikbare data inzichtelijk en beschikbaar te maken. Zo kan het bestuur betere keuzes maken en hebben de mensen in het veld altijd de juiste informatie tot hun beschikking. Hoe we dat doen lees je op onze pagina over Data Science.

Gecentraliseerde data

Gecentraliseerde data

Door data te centraliseren en met elkaar te laten communiceren, ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden. Denk aan de koppeling met de BGT, beheer en onderhoud van watergangen en het meten van de verandering in dijken door extremere weersomstandigheden. Wij brengen de beschikbare data in kaart en laten ze dankzij FME met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen we in korte tijd vaak al een grote slag slaan op het gebied van procesoptimalisatie.

Business consultancy

Bij alle trajecten die we voor onze opdrachtgevers mogen uitvoeren, kijken we mee in kritische processen. Hierdoor krijgen we een compleet beeld van de organisatie en geven we adviezen die de bestaande processen optimaliseren. Bij de realisatie van deze optimalisaties maken we gebruik van standaardsoftware. Hierdoor zijn we niet bezig met eindeloos programmeren maar focussen we ons op de inrichting en toepassing voor onze opdrachtgevers. Wij zoomen in op urgentie en maken daar passend maatwerk op.

Young professionals

We zien dat bij veel waterschappen de budgetten onder druk staan. Tegelijkertijd ervaren we dat er krapte ontstaat op de markt van GIS-specialisten. Hierdoor worden waterschappen in veel gevallen min of meer gedwongen tot externe inhuur. Tensing heeft hiervoor een team van young professionals. Starters op de arbeidsmarkt die wij verder opleiden en certificeren. Wij kunnen hen tegen een gunstig tarief bij onze opdrachtgevers detacheren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust eens contact met mij op.

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!