Wetgeving dwingt waterschappen tot focus op kwalitatief databeheer

Tensing

Zoals de treden van een trap draaien om de spil, zo draaien bedrijfsprocessen om data. Zeker bij waterschappen is dat cruciaal. Wij zien dat dataprocessen over het algemeen zo zijn ingeregeld dat alle medewerkers precies weten hoe ze met de data moeten omgaan. Dat is in de basis prima, behalve als er verandering optreedt. En veranderingen zijn aanstaande. Denk aan de komst van de BGT, veranderende wetgeving en het continu toenemende belang van informatieveiligheid.

 

Bij veel waterschappen ligt de focus op de instandhouding en het beheer van de digitale infrastructuur. Dat is uiteraard belangrijk, maar veel belangrijker is de kwaliteit van data. Hoe jonger de data, hoe hoger de waarde voor het waterschap. Maak zelf de keuze. Wil je liever een calamiteit oplossen op basis van data die drie jaar oud is of op basis van data die een week oud is? Tensing zorgt in eerste instantie dat de infrastructuur werkt, maar vooral dat de data actueel is.

 

Gespecialiseerde kennis

Om het proces rondom deze keuzes goed te beheersen, is een business consultant die gespecialiseerd is in het geven van bedrijfskundige adviezen onmisbaar. Hij inventariseert de processen, mensen en systemen van een waterschap en geeft met kennis over de primaire processen van de organisatie een (extern) verbeteradvies. Dit geeft het bestuur en het management inzicht in hoe de waarde van data significant verhoogd wordt. Dankzij deze integrale benadering ontstaat ruimte om gekwalificeerd antwoord te krijgen op de strategische thema’s van het waterschap.

 

Geen enkel omkijken

Een business consultant inventariseert vanuit de kern met een QuickScan waar het waterschap zich vandaag bevindt. Daarmee brengen we de huidige situatie in kaart. Vanuit die situatie starten we de transitie en werken we toe naar de gewenste toekomstige situatie. Daarbij werkt de business consultant resultaatgericht en betrekt daarin alle lagen van het waterschap. Dat maken we meetbaar in termen van doelen, mijlpalen en activiteiten. Zo heeft de opdrachtgever hier geen enkel omkijken naar.

 

Actuele domeinkennis van waterschappen

Wij kennen alle bedrijfsprocedures bij waterschappen en nemen organisatiespecifieke data-processen kritisch onder de loep. Van daaruit leveren we een advies zodat werkwijzen efficiënter ingericht worden en toekomstbestendig zijn. Daarbij maken we de koppeling met externe software voor inzicht in bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving. Ook ontsluiten we databronnen van andere externe partijen zoals Rijkswaterstaat, om integraal te gebruiken binnen de organisatie. Zo bereiden we waterschappen voor op veranderingen op het gebied van wetgeving en de integratie van nieuwe processen.

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!