Breng zonnepanelen snel en gedetailleerd in kaart

Ivo de Liefde

Esri Certified Professional

Tools die zonnepanelen herkennen op basis van luchtfoto’s bestonden al, niets nieuws dus. Leveranciers van deze oplossingen bieden het resultaat veelal als ‘data as a service’. Ofwel, dienstverlening met als output een rapport dat inzicht biedt in het aantal panelen in een bepaalde omgeving. Naast het feit dat dit (soms handmatige) proces kostbaar en tijdrovend is, laat de nauwkeurigheid van het resultaat meer dan eens te wensen over.

Goed nieuws, want in juni 2019 is het Planet Object Detection Platform gelanceerd. Deze slimme oplossing brengt de detectie en analyse van zonnepanelen naar een nieuw level. 

Tensing Planet Object Detection

Het Planet Object Detection Platform kan op basis van Artificial Intelligence gebieden nauwkeurig en geautomatiseerd analyseren op de aanwezigheid van zonnepanelen. Dat is uniek en waardevol voor onder meer verzekeraars, gemeenten, nutsbedrijven en aanbieders/installateurs van zonnepanelen. 

In dit artikel leg ik uit wat het Planet Object Detection Platform is en ga ik verder in op het onderscheidende vermogen van de oplossing. 

Bedrijven en huishoudens denken en gedragen zich steeds groener. Dit uit zich onder andere in de significante groei van het gebruik van zonnepanelen. Nieuwe cijfers van het CBS (2019) 

spHet opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1.500 megawatt gegroeid naar 4.400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan bij woningen (37 procent). 

Met de groeiende vraag naar duurzame energie, groeit ook de vraag naar het nauwkeurig in kaart brengen van het aantal panelen per gebied, straat en zelfs gebouw. Enkele voorbeelden: 

  • De meeste gemeenten hebben hun beleidsplan rondom milieu en duurzaamheid opgesteld. Vanuit die optiek is het van belang te weten hoeveel huishoudens binnen de gemeente zonne-energie opwekken. Zo kan de gemeenten periodiek ‘meten’ hoe duurzaam zij is; 
     
    Daarnaast zijn er voorwaarden voor het vergunningvrij plaatsen van een zonnepaneel. Zo mag een paneel bijvoorbeeld niet uitstekenMet het Planet Object Detection Platform is voor een aantal van die punten te controleren of een bedrijf of huishouden zich hier aan houdt. De gemeente kan zo nagaan of het aantal vergunning behoevende plaatsingen overeenkomt met het aantal verstrekte vergunningen; 
     
  • Nutsbedrijven zijn geinteresseerd in het aantal panelen met oog op stroompieken en teruglevering aan het spanningnet. Ook willen zij weten of ieder paneel geregistreerd is en zo eventuele wildgroei tegengaan; 
  • Verzekeraars willen het aantal panelen per huishouden of bedrijf in kaart brengen. Dit met oog op de risico's op weersschade door bijvoorbeeld storm en hagel; 
  • Commerciële partijen willen vanuit marktverkenning weten waar (en waar niet) panelen zijn geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die actief zijn in de verkoop/verhuur, plaatsing en onderhoud van panelen. 

Al deze partijen hebben baat bij een systeem dat snel en nauwkeurig ‘vertelt’ hoeveel zonnepanelen een gebied telt. En misschien een jaar later weer om inzicht te krijgen in eventuele mutaties. Het Planet Object Detection Platform is dat systeem. Deze oplossing bedient de genoemde partijen slim, efficiënt en gericht.

Wil je snel op de hoogte zijn van de mogelijkheden en werking van het Planet Object Detection Platform? Download dan de overzichtelijke productsheet!

Mail button

Hoe werkt het Planet Object Detection Platform?  

Het Planet Object Detection Platform herkent geautomatiseerd fysieke objecten op basis van beeldmateriaal zoals luchtfoto’s en video. Het platform maakt gebruik van een deeplearning technologie. Dit maakt het mogelijk om vrijwel ieder object op beeld aan te wijzen en hier een getraind algoritme op los te laten. Dus ook op zonnepanelen. 

Met het platform is het mogelijk een gebied te selecteren binnen Nederland door een polygoon te trekken binnen het interessegebied. Het platform zal vervolgens analyseren waar en hoeveel zonnepanelen in het gebied aanwezig zijn (figuur 1).

selectie interessegebied Planet Object DetectieFiguur 1: Selectie van analysegebied

Op basis van de objectdefinitie, de voorbereide dataset en het bepaalde interessegebied wordt het algoritme getraind en klaargezet voor gebruik in een (web)applicatie naar keuze.  

Het algoritme herkent nu objecten in het interessegebied (figuur 2 & 3) en herkent veranderingen door de tijd heen. De gebruiker kan zodoende zelf gebieden analyseren en het resultaat verwerken. Deze resultaten kunnen desgewenst worden gepresenteerd op een interactieve kaart of worden geexporteerd naar een Excel of PDF bestand.

Screenshot4    Screenshot9
Figuur 2 & 3: Herkende zonnepanelen in het analysegebied 

Wat maakt het platform uniek?  

De variatie aan objecten en soorten te benutten beeldmateriaal (ook zelf aan te leveren mits kwalitatief goed genoeg) maakt de oplossing uniek in Nederland en daarbuiten. Het platform kan zich een verscheidenheid aan objecten in diverse vormen aanleren. Denk hierbij aan voertuigen, dakkapellen, legale en illegale uitbouw van woningen, vijveraanleg en bomenkap, daktypen (bijvoorbeeld rieten daken met oog op brandveiligheid), etc.

Wanneer we kijken naar de herkenning van zonnepanelen is het platform uniek omdat het in staat is gebouwen afzonderlijk te herkennen. Per gebouw is dus het oppervlakte van zonnepanelen te herkennen, zo weet je exact hoeveel vierkante meter aan zonnepanelen er op één gebouw ligt. Het platform werkt zeer nauwkeurig en kan geautomatiseerd grote gebieden tot in detail in kaart brengen en analyseren.

Ervaar het platform kosteloos 

Wil je het Planet Object Detection Platform zelf uitproberen? Registreer je dan voor de freemium omgeving. Hierbij kun je een deel van de functionaliteit benutten en uitproberen. Zo krijg je snel en vrijblijvend een goed beeld van de werking en voordelen van de oplossing. 

MELD JE AAN

Over Tensing

Tensing maakt Data Integratie technologie en Geografische Informatie Systemen (GIS) toegankelijk en toepasbaar. Onze consultants realiseren state-of-the-art oplossingen op basis van Esri ArcGIS en Safe Software FME.

Met Esri maken wij kaarten, stimuleren we samenwerking en analyseren we data. Met FME verbinden wij applicaties, transformeren we data en automatiseren we workflows.

Volg ons op LinkedIn

Ontvang alle updates per mail

© 2021 Tensing | Privacy Policy | Cookie Policy