Webinar: Snowflake Cloud Data Platform

In deze video krijg je alle achtergronden en mogelijkheden van Snowflake. We nemen je mee op een eerste verkenning van dit revolutionaire platform en laten zien hoe we de koppeling leggen tussen Snowflake en andere dataplatforms zoals Esri ArcGIS.

Aanvullend ontvang je een presentatie over Snowflake.