Inzage in klimaatdoelstellingen met ArcGIS Hub

Freek Kluiters

Esri Technology Specialist

In 2030 moet de CO2 uitstoot in heel Nederland gehalveerd zijn ten opzichte van 1990, zo is bepaald in het Klimaatakkoord van Parijs. In 2050 moet de uitstoot nagenoeg naar nul. Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) moet ervoor zorgen dat overheden, inwoners, bedrijven en overige stakeholders dit doel samen bereiken. Netbeheerder Alliander ontwikkelt ArcGIS Hub-websites die inzage geven in energietransitiethema’s. Freek Kluiters (Esri Technology Specialist van Tensing) werkt op projectbasis bij Alliander en vertelt in deze blog meer over de mogelijkheden.

Voor de RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid staan meerdere websites klaar waar stakeholders een antwoord op hun vraag krijgen. Deze websites bestaan uit kaarten met een korte toelichtende tekst. De kaarten worden gevoed door realtimedata van open bronnen en gesloten data van Alliander. Vooralsnog zijn deze websites alleen te bezoeken op uitnodiging. Enige voorkennis van geografische informatiesystemen is nodig om de gegevens op de juiste wijze te interpreteren. Het is geen burgerportaal, het is gebouwd om in- en externe stakeholders te informeren. 

Klimaatdoelstellingen van 2030 komen snel dichterbij

2030 lijkt misschien ver weg, maar voor overheden komen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord snel dichterbij. Daarbij zorgen actuele ontwikkelingen voor extra belasting op het elektriciteitsnet. De toegenomen vraag naar warmtepompen en elektrische auto’s, bijvoorbeeld. Het aantal zonnepanelen neemt toe en daardoor verandert het elektriciteitsnet van een centrale naar een decentrale opwekking. Het net is hier niet voor ontworpen en dit levert in de praktijk een complexe puzzel op. De ArcGIS Hub websites zijn opgezet om inzicht te geven in de toekomstige situatie en om de gebruikers ervan verschillende mogelijke oplossingen voor te leggen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

ArcGIS_Hub_startscherm

Directe inzage in de regionale situatie is goud waard voor alle betrokken partijen. Dit maakt het voor hen eenvoudiger om te zien of ze op de goede weg zijn om de klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. De ArcGIS oplossingen van Alliander helpen stakeholders om proactiever op deze doelstellingen te sturen. Een voorbeeld. Een gemeente wil uitbreiden door het bouwen van huizen. Tijdens het voorbereidende traject is het essentieel om te weten welke impact het bouwen van nieuwe huizen heeft op de energievoorziening in de regio.

Proactief sturen met behulp van livedata

De kaarten (en/of dashboards) op deze ArcGIS Hub-websites worden live gevoed vanuit open bronnen en data van Alliander. Inzage in livedata levert heel veel tijdsbesparing op. Zonder inzage in ArcGIS Hub is het verzamelen van deze data een nagenoeg onbegonnen klus. Een ambtenaar kan zelf datadumps opvragen bij verschillende bronnen. Alleen kost dit veel tijd en bovendien bevat een datadump slechts een momentopname.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

ArcGIS_Hub_strategie

De RES-regio’s in Noord-Holland zijn inmiddels voorzien van een werkende ArcGIS Hub website. Er worden doorlopend websites met kaarten en dashboards ontwikkeld. Via het ESAP/Digitaal Platform kunnen gebiedsregisseurs een verzoek doen voor een nieuwe ESAP webpagina. Vervolgens gaat het team waarin Freek werkt aan de slag. In eerste instantie met de algemene opzet die voor alle regio’s geldt, aangevuld met vragen die door meerdere stakeholders worden gesteld. Bijvoorbeeld: ik wil een kaart waarop alle laadpalen staan. Deze vraag wordt vervolgens verder uitgewerkt en beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde stakeholders.

Alle RES-regio’s van Alliander krijgen een ArcGIS Hub

Alliander wil deze oplossing uiteindelijk voor alle RES-regio’s in het Liander-gebied ontwikkelen. Voor de netbeheerder is het in deze fase nog vooral een kwestie van tijd investeren. Voor gebruikers betekent het op langere termijn dat er geen tijd meer verloren gaat aan het opvragen van datadumps. De informatievoorziening wordt door de inzet van de ArcGIS websites een stuk proactiever. Op naar 2050!

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!