ArcGIS Utility Network implementatie in drie stappen

Jan Creupelandt

Geospatial Evangelist | Esri Technology Specialist

Eén integrale tool waarmee alle projectbeheerders uniform kunnen werken. Jan Creupelandt (GIS Architect bij Tensing) helpt organisaties bij het bereiken van dit doel, door de mogelijkheden van het ArcGIS Utility Network volledig in te zetten. In deze blog beschrijven we de drie stappen die doorlopen moeten worden voor de implementatie van het Utility Network.

Stap 1: ontwerp van het datamodel

De eerste stap van een traject is het finetunen van het gewenste datamodel. Deze vragen staan daarbij centraal:

  • Welke objecten wil je als organisatie registreren?
  • Welke attributen moeten voor deze objecten bijgehouden worden?
  • Wat zijn de functionele verwachtingen?

Een goed datamodel voorkomt dat de configuratie na de implementatie vaak aangepast moet worden. Het is daarom van belang om de mogelijke wensen voor de toekomst héél goed door te spreken. Een praktijkvoorbeeld: je wilt weten welke klanten last hebben van een defect in een stroomcircuit. Bij het ontwerpen van het datamodel moet je weten dat dit gegeven van belang is. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van nieuwe mogelijkheden die het datadriven werken kunnen stimuleren. Het maken van een datamodel voor het ArcGIS Utility Network gaat verder dan het ‘klassieke registreren’, de zaken die traditioneel gezien worden vastgelegd in een GIS-systeem.

Tekst gaat verder onder de foto. 

Fluvius blog 2

Een belangrijke stap bij het ontwerpen van het datamodel is het in kaart brengen van assets en hoe deze assets met elkaar verbonden zijn. Bij het gasnetwerk en zeker bij een elektriciteitsnetwerk is de situatie complex omdat er heel veel objecten zijn die een rol spelen in het proces.

De eerste stap is dus een kwestie van goed uitdenken. De werkwijze is Agile ingericht en daarom is er altijd een mate van flexibiliteit. Na de uitrol kunnen er immers zaken opduiken die bij het ontwerpen van het datamodel niet waren voorzien. Meestal gaat het dan om een vereenvoudiging van het systeem. Een datamodel is nooit een 100% vast gegeven, het blijft in beweging. Wel is het essentieel om in het voortraject alle opties goed door te bespreken, om onnodige vertraging te voorkomen.

Stap 2: prototyping

Tijdens de tweede stap van het proces wordt er een prototype omgeving ingericht. Deze wordt gebouwd met behulp van het ArcGIS Utility Network. Tijdens de prototyping fase kunnen projectbeheerders proeven aan de mogelijkheden. Het testen en inrichten van een prototype biedt de mogelijkheid om een aantal technische keuzes beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld:

  • Wat willen we bereiken met een up- of een downstream trace?
  • Willen we een shortage of een loop trace mogelijkheid?

Doordat de projectbeheerders met een prototype werken, worden de keuzes die vanuit de business gemaakt moeten worden minder abstract. Dit maakt het voor de projectbeheerders makkelijker om mee te denken en input te geven.

Eén van de unieke mogelijkheden van het ArcGIS Utility Network is dat je subnetwerken kunt weergeven op een kaart. Een nutsbedrijf verdeelt zijn netwerk in verschillende delen, bijvoorbeeld op basis van drukniveau voor gas of spanningsniveau voor elektriciteit. Om een kaart te maken waarop het drukniveau van specifieke delen zichtbaar zijn, moet je de tussenliggende componenten die de scheiding maken tussen een hoog en een laag drukniveau, mee modelleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een drukreduceerstation. Met behulp van het ArcGIS Utility Network kun je dit configureren, analyseren en visualiseren. En dit is misschien wel een van de belangrijkste wijzigingen voor het registreren van assets ten opzichte van de legacy systemen. Het ArcGIS Utility Network maakt het mogelijk om de inhoud en connectiviteit van cabines en kasten in te tekenen in één systeem. Bij het introduceren van deze werkwijze komen heel veel vragen naar boven zoals:

  • Hoe gedetailleerd wordt de inhoud van een cabine geregistreerd?
  • Hoe worden deze objecten gestructureerd in de installaties?

Via de prototypes krijgen we hier een duidelijk antwoord op, omdat alles heel visueel wordt. De voorgestelde oplossing leidt soms naar een wijziging in het datamodel. Het is dus een iteratief proces wat uitstekend past binnen de agile aanpak.

Stap 3: datamigratie

De grootste uitdaging bij datamigratie in algemene zin is hoe je effectief omgaat met legacydata. Zeker wanneer je tijdens het implementatietraject van het ArcGIS Utility Network de nalatenschap van verschillende softwarepakketten en andere databronnen mee moet nemen. Het datamodel en de kwaliteit van de legacy data verschilt vaak per bron. Dit komt vooral omdat veel legacysystemen minder functionaliteiten hebben of omdat het in het verleden niet nodig was om zoveel data vast te leggen als in het nieuwe datamodel. Neem een T-stuk in een pijpleiding: in het ArcGIS Utility Network staat dat geregistreerd als drie verschillende uiteinden. In oude systemen worden T-stukken vaak bovenop een bestaande leiding geplaatst zonder deze op te splitsen. Simpelweg omdat het in het verleden nooit nodig was om zo specifiek te registreren hoe de verbinding tussen verschillende leidingen in elkaar stak.

Tekst gaat verder onder de foto.

Fluvius blog 1

Bij een datamigratie kan een gedeelte van de bestaande datakwaliteitsissues opgelost worden met scripts. Een aantal issues zijn handmatig opgelost, omdat de scripts te complex werden en daarmee te arbeidsintensief. Sommige zaken kunnen bovendien alleen met de hand gedaan worden. Een voorbeeld. Je wilt in het ArcGIS Utility Network kunnen zien of een kraan open of dicht staat. Dat kan. Alleen moet er dan wel een fysieke check plaatsvinden om vast te stellen of de kraan in de nulsituatie open of dicht staat. De ultieme test om zicht te krijgen op de geografische datakwaliteit, is het berekenen van subnetwerken. Hiermee wordt duidelijk welke delen van het netwerk correct geconnecteerd zijn of niet.

Eindresultaat: implementatie ArcGIS Utility Network

Het toewerken naar een uniforme werkwijze voor alle projectbeheerders is een lang traject. Geen enkele organisatie eet een olifant als deze in één keer op. De implementatie van het Utility Network is één van de stappen die het einddoel mogelijk maken. Een stap in de goede richting dus.

Interesse in de mogelijkheden van het ArcGIS Utility Network? Neem dan gerust contact met mij op!

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!