Beheer assetdata centraal: op naar één waarheid

Michael Weggemans

Business Manager Overheid

Data-uitwisseling anno 1823. Een koets vol vergeelde perkamenten rijdt van locatie A naar locatie B over een pokdalig kasseiweggetje. Onderweg wordt er een stop gemaakt om de paarden van haver en water te voorzien. Duurt lang. Data-uitwisseling anno 2023. Stakeholders werken massaal samen vanuit één bron. Geen kilobyte aan informatie in het Nederlandse datalandschap is dubbel. Ja, ik droom. In overheidsland zie ik echter steeds meer gebeuren om dit ultieme doel te bereiken. In deze blog beschrijf ik een zeer ambitieus project wat het niveau van datasamenwerking binnen Nederlandse overheden naar een hoger niveau tilt: het 1GIS project.

Samenbrengen asset-databases

Het 1GIS project van Rijkswaterstaat heeft als doel om drie brondatabases voor assets samen te brengen: het Digitaal Topografisch Bestand (DTB), Kerngis Droog (KGD) en Beheerkaart Nat (BKN). Na de afronding van dit project bestaat er nog maar één database waarin alle infrastructurele assets te vinden zijn. Voor aanvang van het project ontstond er steeds meer overlap tussen de drie databases, daarom is er besloten om ze samen te voegen.

De aanleiding voor het project is heel herkenbaar voor iedereen die met data werkt, binnen én buiten de overheid. Er bestaan meerdere databronnen die op elkaar lijken. Dit levert onnodig en dubbel werk op qua beheer en verhoogt het risico op inconsistente data én inconsistente processen. Hierdoor creëer je controlewerkzaamheden die je in een ideale situatie niet hoeft uit te voeren.

Betere samenwerking met stakeholders

Het 1GIS project is een uitstekend voorbeeld van een stap in de richting van excellente samenwerking op gebied van data. In de huidige situatie zijn er drie databases die vanuit zeven verschillende regio’s worden beheerd. De beheerprocessen wijken op detailniveau af tussen deze zeven regio’s. Rijkswaterstaat gaat het beheer nu centraliseren. Met als doel het wegnemen van het risico op meerdere waarheden en het voorkomen van overlappende data. Het beheer van data wordt hierdoor eenvoudiger.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Assetbeheer centraal 1

Er zijn veel partijen betrokken bij alles wat in de buitenruimte plaats vindt. Dit geldt ook voor de infrastructurele assets die Rijkswaterstaat beheert. Externe stakeholders die een bouwaanbesteding winnen zijn verplicht om assetdata aan te leveren. Ze gebruiken én genereren dus data voor de DTB, KGD en BKN. In deze situatie hebben de eerder benoemde beheerrisico’s dus niet alleen invloed op Rijkswaterstaat intern, maar ook op externe stakeholders. Dit maakt de winst die te behalen is met centraal beheer nog groter.

Status van het 1GIS project

Het samenbrengen van drie brondatabases gaat niet over één nacht ijs. De eerste stap is het ontwikkelen van een FME script dat een foutloze migratie van alle data mogelijk maakt. Het FME script dat is ontwikkeld voor het project bestaat uit een keten van workspaces, die elk hun eigen stap afhandelen in het migratieproces. Een workspace voor het aanmaken van een datamodel, een workspace voor de geometrie-afhandeling en een workspace voor de 2.5D processing, bijvoorbeeld.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Assetbeheer centraal 2

Ieder project kent grote uitdagingen. Bij het 1GIS project blijkt in de praktijk dat het uitvoeren van de migratieregels één van de grootste uitdagingen is. Ook het verwerken van de vlakgeometrie en het corrigeren van de niveauwaarde per database behoeven extra aandacht. Het projectteam (met daarin onder andere drie GIS Consultants van Tensing) heeft deze uitdagingen inmiddels overwonnen. Momenteel is het projectteam druk bezig om de afhandeling van de 2.5D processing en de topologie te optimaliseren.

Het projectteam heeft inmiddels een aantal thema’s aangeboden ter acceptatie aan de gebruikers, bij wijze van testcase. Wat mij betreft is dit een goede eerste stap richting uniform datagebruik bij de overheid.

Wil je vrijblijvend sparren over het integreren van geodatabronnen? Dat kan!

Bel mij

Mail mij

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!