Data Science: het Zwitsers zakmes voor Utility-uitdagingen

Tensing

Binnen de wereld van Utilities is data science behoorlijk in opkomst; sterker nog, vrijwel elke organisatie heeft wel een data analist of data scientist binnen de gelederen.

Tegelijkertijd zie ik dat veelal een deel van de potentie van data science onbenut blijft, dus voldoende ruimte voor verbetering. In dit artikel ga ik in op de waarde van data science voor het utility domein en benoem ik de verbeterpunten. 


Vaak zijn de initiatieven gefragmenteerd binnen de utilities actief en werken professionals vanuit hun eigen domein expertise.

Webinar Recording Data Science en Utilities 1

Binnen Tensing hebben wij de visie dat het 'locatie component' binnen data science het verschil kan maken. Vaak wordt 'Geo' nog niet volledig benut in analyses en voorspelling. Wanneer wij kijken naar de onderdelen van het Zwitserse zakmes voor Data Science zien wij het volgende:

Utilities Data Science-1

De combinatie van deze multi-inzetbare tool maakt data science een zeer bruikbaar stuk gereedschap om te sleutelen aan jouw uitdagingen.

  • Kennis: 
   Effectieve inzet van engineers en kennisborging voor de toekomst; Slim digitaliseren van werkopdrachten door bijvoorbeeld de inzet van objectherkenning of het automatiseren van beslissingen die ondersteunend zijn aan de kennis van de domeinspecialist.
  • Ontwerp en aanleg:
   Optimalisatie van aanleg van nieuwe infrastructuur; de bijdrage die vanuit netwerkanalyse geleverd kan worden waardoor de meest optimale netwerkroute wordt bepaald.
  • Capaciteit en planning:
   Signalering van lekdetectie / optimaal benutten van slimme meters; aanmoedigen van gebruik – afname in dal uren als bijdrage aan een constante belasting van het netwerk.
  • Asset management:
   Voorspelling van levensduur en Predictive Maintenance. Inzet van Machine Learning op type asset (eigenschappen), leeftijd en omgevingsvariabelen op basis van historische data en exit beoordelingen.

Door bundeling van expertise en het benutten van Geo-analyse zien wij een enorm potentieel om de Utility organisaties verder te helpen. Onze werkwijze is dat wij dit praktisch oppakken vanuit de dialoog met (business-) expertise en ICT.

Binnen Tensing zien wij ons vakmanschap op Data als de missende schakel en zijn wij het initiatief van de Data Science Tribe gestart. Deze groep is gepassioneerd op data oplossingen vanuit klant knelpunten en dragen graag bij in jouw probleemstelling.

Meer weten? Bekijk dan eens het webinar Data Science voor Utilities.

Webinar Recording Data Science en Utilities 2

 

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!