Datagedreven werken met ArcGIS Dashboards

Tensing

Besluitvorming verloopt beter en eenvoudiger wanneer je beschikt over de juiste data en tooling om data waardevol te maken. Zo zijn er tal van informatiedashboards die je helpen bij het inzichtelijk maken van data-analyses. Maar geen van die dashboards analyseert en visualiseert geografische data zo goed als ArcGIS Dashboards van Esri. ArcGIS Dashboards werkt zeer intuïtief en biedt (geografische) data overzichtelijk aan op een gebruiksvriendelijk, interactief scherm.

In dit artikel gaan we in op wat ArcGIS Dashboard is en hoe het je helpt datagedreven te werken vanuit een operationeel en tactisch oogpunt.

Datagedreven werken is één van de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle uitrol van jouw digitale transformatie strategie. Data vormt de bron voor het optimaliseren van processen, verbeteren van diensten en het vergroten van toegevoegde waarde. Het zorgt bovendien voor slimmere samenwerkingen tussen zowel in- als externe stakeholders.

Toch worstelen veel organisaties met de grote hoeveelheid data die voorhanden is. Welke data is bruikbaar en welke plek heeft geografische data in dat geheel? Hoe onttrek, synchroniseer en koppel je data vanuit diverse bronnen en hoe wordt data bruikbaar voor de optimalisatie van jouw processen? Anders gesteld, hoe bied je de juiste data centraal aan en zorg je ervoor dat men de voor hen relevante waarde uit dat aanbod haalt?

Het Geografisch Informatie Systeem (GIS) ArcGIS van Esri biedt zeer krachtige dashboard functionaliteit om geografische data te visualiseren en te delen met gebruikersgroepen. Interessante vragen die je je hierbij kunt stellen zijn: voor wat voor type dashboards kun je dit gebruiken en hoe verhoudt het zich tegenover andere oplossingen zoals Microsoft PowerBI en Tableau.

Webinar Dashboards download recording 1

Wat is ArcGIS Dashboards?
Onlangs postten we al over hoe ArcGIS als zenuwcentrum geldt voor de 112 Meldkamer. Nu gaan we een stapje verder door te kijken naar de dashboard-tooling van ArcGIS. ArcGIS Dashboards stelt gebruikers in staat om met elkaar te communiceren aan de hand van intuïtieve en interactieve datavisualisaties van geografische data-analyses. Ofwel, met deze configureerbare webapplicatie kun je de activiteiten en KPI’s van jouw organisatie analyseren om dagelijkse werkzaamheden te volgen, te monitoren en te beoordelen. In de praktijk kan dit data over bijvoorbeeld leveringen, services, personen, voertuigen en andere assets waar ook ter wereld inhouden. Voor iedere datasituatie, zowel binnen als buiten de organisatie biedt ArcGIS Dashboards een brede set aan visualisatietools om besluitvorming te vergemakkelijken.

Elke organisatie die het ArcGIS-platform gebruikt, kan automatisch profiteren van ArcGIS Dashboards om beslissingen te nemen, trends te visualiseren, de status van dataprocessen in real-time te volgen en (publieks)groepen te informeren. ArcGIS Dashboards is in te richten voor diverse gebruikersgroepen. Dit heeft als doel dat je per doelgroep enkel relevante, voor hen bruikbare informatie biedt.

Eén van de bekendste toepassingen van ArcGIS Dashboards is het COVID-19 dashboard van de John Hopkins University. Hiermee wordt de COVID-19 pandemie gemonitord en geanalyseerd. De applicatie verzamelt informatie uit meerdere gegevensbronnen en volgt en visualiseert deze real-time. Het dashboard illustreert de locatie en het aantal bevestigde COVID-19-gevallen, sterfgevallen en genezingen voor alle getroffen landen. Het is ontwikkeld om onderzoekers, volksgezondheidsautoriteiten en bevolking wereldwijd een gebruiksvriendelijke monitor te bieden. Zo worden besluiten ten aanzien van de bestrijding van COVID-19 beter en met meer onderbouwing genomen.

Operationeel, tactisch, strategisch
Informatiebehoeften binnen een organisatie kunnen op verschillende niveaus bestaan. Een goede manier om dat te visualiseren is aan de hand van de volgende piramide.

Piramide ArcGIS DashboardsVerschillende lagen binnen de organisatie hebben een verschillende informatie behoeften. Een bestuur of directie boven in de piramide stuurt op de lange termijn visie, terwijl een uitvoerende afdeling real-time wil sturen op haar specifieke processen. 

De databehoefte en daarmee verschillende soorten databronnen die nodig zijn nemen typisch genomen ook toe naarmate we van beneden naar boven bewegen.

ArcGIS Dashboards is zo gebouwd dat het al rekening houdt met deze diverse niveaus.

  • Informatieve dashboards helpen organisaties hun publiek te informeren en te betrekken via ‘community outreach’.
  • Operationele dashboards helpen personeel in de operatie om gebeurtenissen, projecten of activa (beter) te begrijpen door hun status real-time te volgen.
  • Tactische dashboards helpen analisten en business managers om historische data te analyseren en trends te visualiseren.
  • Strategische dashboards helpen leidinggevenden bij het volgen van key performance indicators (KPI's) en het nemen van strategische beslissingen door de prestaties te evalueren.

Als we deze niveaus in ogenschouw nemen, plaatsen we bij Tensing de kracht van ArcGIS Dashboards met name op het operationele en tactische niveau. Door de integratie binnen het ArcGIS platform is geografische data direct in het dashboard te gebruiken en kun je razendsnel locatie gedreven dashboards ontwikkelen. Zo snel dat het, als ArcGIS specialist, mogelijk is een dashboard te ontwikkelen terwijl je luistert naar de informatiebehoefte vanuit de organisatie. Je kunt dus een prototype ontwikkelen, terwijl de eindgebruiker meekijkt. Wanneer ArcGIS de motor is van de geografische informatievoorziening van een organisatie is er geen efficiëntere manier denkbaar dan ArcGIS Dashboards voor operationele locatie gedreven dashboards.

ArcGIS Dashboards als aanvulling op andere data tooling
ArcGIS Dashboards vormt een krachtige aanvulling op andere oplossingen zoals Power BI of Tableau. Deze Business Intelligence oplossingen zijn, doordat deze beschikbaar zijn binnen de datatechnologie van de bedrijfsbrede informatievoorziening, vaak in gebruik op tactisch en strategisch niveau. Ze zijn sterk in het visualiseren van data vanuit verschillende bronnen, maar minder flexibel als het gaat om locatiedata. Juist hier is ArcGIS Dashboards een prachtige aanvulling op. Wanneer op een zeker moment een ArcGIS Dashboard de operationele informatievraag overstijgt, kan het dashboard worden gecombineerd of als blauwdruk dienen voor een Power BI of Tableau dashboard.

Gemeente Breda ArcGIS Dashboards
Afbeelding: ArcGIS Dashboards weergave van Gemeente Breda m.b.t. het parkeerbeleid in de stad. 

Om te laten zien hoe flexibel en krachtig ArcGIS Dashboards is, heeft Tensing onlangs een webinar gehouden. Het webinar helpt je ook om alles uit Dashboards te halen. Onderwerpen die langskomen tijdens het webinar zijn hoe je ArcGIS Dashboards inzet voor dagelijkse besluitvorming en tactisch inzicht. En hoe je meer kunt halen uit ArcGIS Dashboards met FME. Ook bevat het webinar een praktijkvoorbeeld van het parkeerbeleid van de Gemeente Breda dat met ArcGIS Dashboards dagelijks wordt gemonitord en geoptimaliseerd.

Ben jij een (toekomstige) ArcGIS gebruiker die alles uit het systeem wil halen met ArcGIS Dashboards? Bekijk dan het webinar terug.Webinar Dashboards download recording 2

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!