Esri Partner Conferentie 2020 – de hoogtepunten op een rij

Dave Laurier

Managing Director

Dit artikel over de Esri Partner Conferentie schrijf ik een week na de conferentie vanuit mijn werkkamer in Nederland. Maar al te graag was ik nog even in de Verenigde Staten gebleven, maar ik moest door de uitbraak van het Covid-19 virus mijn verblijf inkorten en onmiddellijk terugreizen naar Europa. Anders had ik minstens 30 dagen in de Verenigde Staten moeten blijven om te voldoen aan de geldende vliegrestricties. Maar genoeg daar over, graag deel ik mijn belangrijkste bevindingen van het event met je. 

Het was zeker niet mijn eerste Esri Partner Conferentie, maar ik heb dit jaar toch wel als een bijzondere editie mogen ervaren. Eén van de redenen was de impact van het Corona virus op de conferentie. Het zorgde voor minder sessies en zowel de expo als de Esri showcase werden afgeblazen. Ondanks dit alles waren er veel meer bezoekers dan ik had verwacht – duizenden bezoekers  uit 50 verschillende landen. Dat zoveel mensen alsnog de reis hebben gemaakt, zegt wel iets over het belang van de partner conferentie.

Tegelijkertijd werd ook in de Verenigde Staten de technologie vanuit onze branche intensief gebruikt met betrekking tot de COVID-19 uitbraak. Zowel op televisie als sociale media werden diverse kaarten en dashboards getoond.

Hopkins University Corona Dashboard

De tweede, en naar mijn mening belangrijker aspect dat deze editie van het Partner event onvergetelijk maakte, was de introductie van het idee voor ‘een zenuwstelsel voor de planeet’ en het technische antwoord daarop: the Geospatial Cloud.

Ik zeg "belangrijker" omdat COVID-19 van tijdelijke aard is (ondanks dat het nog maanden lang ons maatschappelijke en economische leven behoorlijk zal beïnvloeden). De uitdagingen die we hebben rondom global warming en overbevolking zijn van een andere orde, dit is een strijd die veel langer gevoerd moet worden voor het behoud van een leefbare planeet.

Voordat ik je nu alles vertel over de Geospatial Cloud zelf, wil ik eerst uitleggen waarom de wereld dergelijke technologie zo hard nodig heeft.

Een zenuwstelsel voor de planeet

Onze wereld wordt uitgedaagd en iedere dag putten wij de aarde een beetje verder uit. De economie is stabiel (tenminste, dat was het), veel landen hebben voldoende werkgelegenheid en er zijn over het algemeen nog veel meer positieve dingen te noemen. We hebben het goed. Maar tegelijkertijd begint de negatieve voetafdruk die we als mensheid achterlaten destructieve proporties aan te nemen. De uitdagingen die wij mensen creëren, houden verband met de klimaatcrisis, overbevolking en toenemende consumptie, ontbossing, stijgende vraag naar energie, een toename van het aantal natuurrampen, overbelaste en vervuilde steden, verlies van biodiversiteit, pandemieën, sociale conflicten, enzovoorts.

GIS human footprint

Voor ons, als geospatial professionals, is dit een enorme kans om onze kennis en kunde niet alleen te laten gelden voor commerciële doelen, maar ook om de wereldproblemen op een positieve manier aan te pakken!

Het werk dat we doen namens de klanten die we bedienen, bewijst dat we iets GROOTS kunnen doen. Stel je eens voor hoe het eruit zou zien als we allemaal onze werkzaamheden zouden opschalen en gaan samenwerken op mondiaal niveau. Stel je voor als we de dagelijkse bedrijfsvoering zouden kunnen verbeteren en organisaties en landen zouden helpen door informatieprocessen over ‘wat er gaande is’ te optimaliseren en op die manier de beschreven wereldproblemen beter in kaart te brengen en te bestrijden.

"Our world needs some kind of nervous system just like our bodies have"

Om iets GROOTS te initiëren, heb je visie en lef nodig - en je moet verbonden zijn met andere mensen en onze planeet. Tijdens de conferentie hoorde ik Jack Dangermond de bewering doen: ‘’Our World Needs a Nervous System’’. 

En uit zijn mond klonk het zo logisch. Het menselijk zenuwstelsel stelt ons in staat dingen te voelen, herinneringen te hebben, te denken, te vergelijken, te anticiperen en te reageren. Dit is hoe we werken als mensen. Maar op mondiaal niveau hebben we voor alsnog geen manier weten te creëren om alles holistisch samen te brengen.

Dit zenuwstelsel voor de planeet is een van de dingen die Jack Dangermond en Michael Goodchild beschrijven in hun artikel "Building a Geospatial Infrastructure".

GIS nevous System

Kortom, wat we nodig hebben voor de aarde is een zenuwstelsel dat in staat is om responsief en intelligent genoeg te zijn om met de problemen om te gaan. Een systeem dat ons beter doet begrijpen, laat anticiperen op de implicaties van besluitvorming en ons in staat stelt om samen te werken en daadwerkelijk actie te ondernemen.

Geografie biedt ons de gemeenschappelijke taal, een holistische kijk op een wereldwijd referentiesysteem dat is gebaseerd op een locatie die inhoud en context biedt. Door complexiteit, relaties, patronen en associaties inzichtelijk te maken en alles bij elkaar te brengen, kunnen we echt gaan begrijpen en intelligent reageren. Daarom zou een geografisch informatie systeem (GIS) op grote schaal essentieel kunnen zijn voor het zenuwstelsel van de aarde.

Jack Dangermond 2020

Geospatial Cloud

Een van de grote krachten van GIS is voor mij de holistische opvatting, de mogelijkheid om allerlei soorten data overal op aarde (of daarbuiten, denk aan het volgen van satellieten) te bundelen met behulp van de sterkste gemene deler: het aspect ‘plaats’. Die holistische kijk is een belangrijk element in het zenuwstelsel van de aarde.

Integratie Data

Stel voor dat het antwoord ligt in het Geografische Informatie Systeem. De eerste vraag die dan  opkomt is hoe we het kunnen opschalen tot het punt waarop het op mondiaal niveau kan worden uitgevoerd? Het antwoord is dat we dankzij de steeds verdergaande technologische vooruitgang gebruik kunnen maken van cloud technologie en daarbij de nodige elasticiteit en schaalbaarheid kunnen bieden voor on-demand beschikbaarheid van systeembronnen zonder direct beheer door de gebruiker.

6

De geospatial cloud stelt mensen in staat om de meest complexe datasets te analyseren en te visualiseren. Dit met als doel om belangrijke, wereldwijde trends in alle bedrijfstakken te volgen en actie te ondernemen. Hierdoor wordt de productiviteit gestimuleerd of worden strategieën aangepast voordat zich grotere (wereldwijde) problemen voordoen. Wat zo gaaf is aan de geospatial cloud, is dat locatie-intelligentie gemakkelijk kan worden gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI) en voorspellende analyses.

Native Cloud-applicaties

De cloud technologie is er, maar hoe zit het met de software? Welnu, de software die in de georuimtelijke cloud wordt uitgevoerd, moet speciaal voor dat doel zijn ontworpen. Het moet zijn ingericht voor een cloud computing-architectuur om te profiteren van cloud computing-frameworks, die zijn samengesteld uit gekoppelde cloud services. Dat is precies wat Esri momenteel doet, hun software ontwikkelen onder een Native Cloud Application (NCA) architectuur.

De georuimtelijke revolutie is nog maar net begonnen

Verandering gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag en het bouwen van een intelligent zenuwstelsel vereist zoveel meer dan alleen technologie.

georuimtelijke revolutie

Het vraagt om sterk leiderschap om voor te kunnen stellen wat mogelijk is. Het is aan die leiders om strategisch te denken en de juiste richting te geven aan hun organisaties. En om alle positieve energie te kanaliseren in acties die, hoewel ze klein beginnen, uiteindelijk kunnen worden opgeschaald naar wereldwijd niveau.

8

Kortom, het zijn uitdagende en super spannende tijden. Laten we Jacks boodschap niet vergeten, want uit tijden van crisis komen meestal de beste ideeën en innovaties plaats!

Ik wens je het allerbeste, en let goed op elkaar!

Meer weten over onze visie op GIS en hoe we dit iedere dag weer inzetten? Plan dan eens een vrijblijvende (remote) afspraak. 

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!