FME User Conference 2023: ons programma

Martin Koch

Geospatial Evangelist | FME Certified Professional | FME Flow Certified Professional

De FME User Conference in Bonn komt steeds dichterbij. FME Specialisten van over de hele wereld komen tussen dinsdag 5 en donderdag 7 september bij elkaar om kennis te delen. Tensing is de trotse Gold Sponsor van dit evenement! In deze blog deel ik een korte beschrijving van de presentaties die door onze GIS-specialisten worden gegeven.

Azure DevOps: uitrol van test naar productie

Heb je de blauwe ‘pipelines’-knop in Azure DevOps wel eens ingedrukt vanuit de gedachte: ik ben benieuwd wat er gebeurt? Dan is mijn presentatie tijdens de FME User Conference geknipt voor jou. Azure Devops kan je helpen om je laatste aanpassingen vanuit je test- naar je productieomgeving uit te rollen. In Bonn laat ik je zien dat het deployen van FME Componenten vanuit een GIT repository naar je server eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is.

Azure DevOps: uitrol van test naar productie

Efficiënter databeheer bij ProRail

Het gebruik van dynamische workspaces, aangepaste transformers en automatiseringen in FME heeft bij ProRail geresulteerd in een meer generiek en modulair proces. Het Geoprocessing as a Service-project heeft het proces van het beheren en onderhouden van gegevens met betrekking tot het Nederlandse spoor (spooractiva bijvoorbeeld) naar een hoger niveau getild. FME is de ruggengraat van dit project. Tijdens het project is Azure DevOps ingezet voor automatische implementatie en OTAP voor het testen. FME Technical Lead Cynthia de Vos vertelt je meer tijdens haar presentatie.

Efficiënter databeheer bij ProRail

Analyse brandkranen voor de Veiligheidsregio Utrecht

Een brandkraan met een tekort aan watertoevoer is een risico. Maar een overschot aan brandkranen op plaatsen waar ze niet gebruikt worden is ook niet ideaal. Tensing heeft een uitgebreide brandkraananalyse gemaakt voor de Veiligheidsrisico Utrecht. Uit deze analyse blijkt hoe de watertoevoer is voor brandkranen en gebouwen in de directe omgeving, of de kranen dicht genoeg bij de weg geplaatst zijn en welke gebouwen te ver van een werkende kraan vandaan liggen. FME Technology Specialist Anne-Jop de Jong gaat uitgebreid in op dit project tijdens de FME User Conference.

Analyse brandkranen voor de Veiligheidsregio Utrecht

Automatische implementatie en testen bij ProRail

De FME REST API is een krachtig middel voor automatische implementatie. Tensing heeft bij ProRail een proces ingericht om content automatisch te up- en downloaden naar een FME Server. Workspaces, gekoppelde custom transformers en projectbestanden bijvoorbeeld. Deze projectbestanden kunnen bijvoorbeeld automatiseringen, schema's en FME Server-onderwerpen bevatten. De FME REST API wordt aangeroepen vanuit een in script in de Azure DevOps release pipeline, dat op zijn beurt zorgt voor de installatie van al deze content op de FME Server. Dit gebeurt op zowel de test-, acceptatie- en productie-omgeving. Maarten van Doornik (GIS Consultant bij Tensing) gaat tijdens zijn presentatie dieper in op de details.

Automatische implementatie en testen bij ProRail

Automatische check geluidsnormen wegen bij Rijkswaterstaat

Geluidsoverlast van verkeer heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid. Daarom brengt Rijkswaterstaat bij iedere snelwegaanpassing de invloed op de omgeving in kaart. Met behulp van een FME Flow-proces wordt er aan de backend geanalyseerd of de wegaanpassing voldoet aan de geluidsnormen. Ambtenaren kunnen vervolgens in de frontend zien wat de uitkomst is. Op basis daarvan bepalen ze of het plan moet worden herzien. Vince Doelman (FME Technology Specialist bij Tensing) informeert je over de technische details tijdens de FME User Conference.

Automatische check geluidsnormen wegen bij Rijkswaterstaat

Samenvoegen van asset datasets bij Rijkswaterstaat

Iedereen die met data werkt weet dat één databron met één waarheid ideaal is. In de praktijk is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Tensing heeft Rijkswaterstaat geholpen bij het creëren van één waarheid op gebied van geografische data. Bij Rijkswaterstaat hebben ze twee assetmanagementsystemen en daarnaast nog één topografisch systeem om assets te beheren. Objecten zijn daardoor vaak in meerdere systemen aanwezig en daarnaast worden ze door verschillende in- en externe medewerkers bewerkt. Tensing heeft de geometrische uitdagingen van het samenvoegen van deze verschillende datasets op zich genomen. Geospatial Data Engineer Jeroen van de Voort gaat dieper in op de details tijdens zijn presentatie.

Samenvoegen van asset datasets bij Rijkswaterstaat

Dataharmonie bij ProRail

Tijdens het project met de toepasselijke naam Harmony zijn verschillende databronnen en richtlijnen geüniformeerd. Voor de start van het project was assetdata bij ProRail veelal afkomstig uit meerdere bronnen, die bovendien ook gebruikt werden door externe stakeholders. Dit kwam de datakwaliteit niet ten goede. ProRail heeft daarom één nieuw datamodel ontwikkeld voor al zijn assets en Tensing heeft de organisatie geholpen bij het uniformeren van alle geografische data. FME Technology Specialist Stefan van den Berg vertelt je meer over Harmony tijdens zijn FME User Conference presentatie.

Dataharmonie bij ProRail

Grootschalige landbouwsubsidie analyse

Subsidies voor duurzaam gebruik van landbouw maken onderdeel uit van het EU-beleid. Nederlandse landeigenaren kunnen subsidies krijgen om heggen, bomen, grasranden en andere groene elementen op hun grond te behouden. Tensing heeft FME Form gebruikt om een te bepalen welke landschapselementen voldoen aan de subsidiecriteria. Door het land te verdelen in tegels kunnen grote hoeveelheden groene elementen snel worden geanalyseerd. Antria Christodoulou (Geospatial Data Scientist bij Tensing) gaat dieper in op de voornaamste uitdagingen van dit project tijdens haar presentatie.

Grootschalige landbouwsubsidie analyse

Schoon drinkwater in Amsterdam

Tensing heeft in nauwe samenwerking met GeoWeb een bijdrage geleverd aan de schone drinkwatervoorziening voor Waternet, verantwoordelijk voor de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De presentatie van Bryan Burgemeestre (FME Technology Specialist bij Tensing) gaat uitgebreid in op de twee hoofddoelen van deze samenwerking:

  1. Het schoonhouden van drinkwater en het automatisch genereren van waarschuwingsbrieven aan vervuilers;
  2. Het vereenvoudigen van het proces voor nieuwe aansluitingen.

FME Flow, VertiGIS, Geoweb en MS Word spelen allemaal een rol in dit traject. Een interessante combinatie waarover je meer hoort tijdens de FME User Conference in Bonn!

Schoon drinkwater in Amsterdam

North Sea Transition Authority: FME gebruiken om te reguleren en te beïnvloeden in de energietransitie

De North Sea Transition Authority (NSTA) reguleert en beïnvloedt de olie-, gas- en koolstofopslag industrieën. Ze helpen de energietransitie in de Noordzee aan te sturen, waarbij het significante potentieel van het continentale plat van het Verenigd Koninkrijk als essentiële bron voor energie en koolstofvermindering wordt gerealiseerd. Wij houden de industrie verantwoordelijk voor het halveren van de upstream emissies in 2030 en werken samen met de overheid, de industrie en andere regelgevende instanties om de overgang naar netto nul te versnellen en tegelijkertijd te voldoen aan de energievraag en -zekerheid van het Verenigd Koninkrijk. Het NSTA streeft ernaar om waarde te creëren in alles wat zij doet, door het stimuleren en mogelijk maken van economische voordelen en het creëren van banen in het hele Verenigd Koninkrijk. Wij stimuleren grotere efficiëntie door inclusief leiderschap, gegevens, analyse, rentmeesterschap en het gebruik van onze bevoegdheden. Digitaal en data spelen een centrale rol in het Agentschap, die wordt ondersteund door de digitale mensen, vaardigheden en het platform bij het Agentschap.

Het Agentschap gebruikt FME (Form and Flow) om zijn digitale platform te voeden met updates van API's die duizenden gebruikers per maand bereiken en het automatiseren van de kwaliteitscontrole van regelgevingsgegevens van meer dan 50 verschillende brancheorganisaties. In onze sessie zullen we je aanspreken, of je nu gefocust bent op zakelijke voordelen, of meer vertrouwd bent met de technische aspecten van een project, omdat we de kracht die FME geeft aan het NSTA zullen belichten en duidelijk zullen maken waarom we niet meer zonder kunnen! Daarna duiken we in de details, met een aantal specifieke voorbeelden van een paar van onze belangrijkste FME workspaces voor productie, en de transformers die ons onze "speciale saus" geven. Deze workspaces verzamelen en controleren de kwaliteit van de aangeleverde offshore infrastructuur datasets, datasets waarvan is vastgesteld dat ze belangrijke informatie bevatten voor de energietransitie in het Verenigd Koninkrijk. FME is een van de belangrijkste tools om onze digitale toekomst mogelijk te maken en we laten je graag zien hoe.

North Sea Transition Authority: Using FME to Regulate and Influence in the Energy Transition

Je kunt je inschrijven voor de presentaties nadat je bent aangemeld voor de conferentie.

Ben je nog niet aangemeld voor de FME User Conference in Bonn? Meld je dan nu aan via de website van Safe Software.

FME Trainingen op de User Conference

Tensing heeft drie unieke FME Trainingen ontworpen die eenmalig tijdens de FME User Conference worden gegeven. Ze zijn bedoeld voor ervaren FME Specialisten. Meer details over de inhoud van deze FME trainingen vind je hier.

We spreken je graag in Bonn. Tot dan!

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!