Lifecycle management tips voor GIS

Michael Weggemans

Business Manager Overheid

De hoeveelheid GIS-applicaties is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De gevolgen van onvolledig beheer nemen daarmee ook snel toe. Wat mij betreft kan de GIS-wereld nog enorm veel winst boeken op gebied van lifecycle management. In deze blog geef ik een paar tips voor het verbeteren van het LCM van geografische informatiesystemen.

Vraag naar Lifecycle Management voor GIS groeit

Het management van de volledige levenscyclus van een applicatie van implementatie tot uitfasering: dat is mijn definitie van lifecycle management. Het is een vrij gangbare term die wat mij betreft geen uitgebreide toelichting behoeft. Ik geef graag mijn visie op de snelle toename van de vraag naar geografische applicaties en de gevolgen van die groei:

  1. Er worden veel duplicate kaartapplicaties ontwikkeld;
  2. Het verwijderen van applicaties wordt niet altijd volledig afgerond.

Ontwikkeling van duplicate kaartapplicaties

Samenwerken is een klus op zich. Dat speelt bij alle organisaties die een rol hebben in het publieke domein. Het aantal teams, afdelingen en externe stakeholders is groot en de communicatie en samenwerking tussen al die spelers is niet altijd optimaal. Daarnaast zijn er heel verschillende aspecten die van invloed zijn op de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan juridische vraagstukken, technische complicaties en het gedrag van individuele medewerkers. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Lifecyclemanagement GIS

In het huidige GIS-landschap van veel organisaties zie ik, dat er vanwege de redenen die ik heb benoemd in de vorige alinea, veel duplicate applicaties worden ontwikkeld. Het is geen uitzondering dat er vijf applicaties nagenoeg tegelijk draaien in dezelfde organisatie die ongeveer hetzelfde doen, maar die allemaal net even wat anders vertellen. Je creëert hiermee de vraag: welke kaart vertelt de waarheid? Dit probleem heb je niet als je één unieke bron hebt en de energie steekt in het optimaliseren van die bron. Een kaart is een informatiebron op basis waarvan je beslissingen kunt nemen. De focus moet daarop liggen, niet op de vraag ‘klopt deze informatie wel?’

Heb je een nieuwe kaartapplicatie nodig? Dan luidt mijn advies: maak eerst een compleet overzicht van de GIS-applicaties die binnen je organisatie gebruikt worden. Breng in kaart welke functionaliteiten overlappen en of de gevisualiseerde data afwijkt per applicatie. Is dat het geval? Streef dan eerst naar één waarheid voor ieder vraagstuk binnen de bestaande GIS-applicaties.

Verwijderen van kaartapplicaties gebeurt onvolledig

De laatste stap van Lifecycle Management wordt in mijn ervaring niet altijd zorgvuldig afgerond. De GIS-wereld wordt snel groter, waardoor de focus ligt op het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Binnen GIS-teams zorgt dit voor positieve energie en creativiteit. De legacysituatie wordt hierdoor over het hoofd gezien. Ik zie in de praktijk vaker dat ongebruikte (versies van) kaartapplicaties nog draaien op (cloud)servers.

In mijn ervaring zijn er een aantal oorzaken dat de laatste stap van LCM vergeten wordt:

  • De GIS-wereld is gericht op innoveren, ontwikkelen en doorontwikkelen. Ik zie dat beheer in veel organisaties een ondergeschoven kindje is;
  • GIS wordt binnen veel organisaties gebruikt door vele verschillende afdelingen, terwijl er vaak niet dezelfde data wordt gebruikt. Dit maakt monitoren lastig;
  • Veel organisaties beschouwen hun GIS-processen (nog steeds) niet als bedrijfskritisch en daarom wordt er niet in geïnvesteerd;
  • Uitgebreide kennis over ArcGIS Enterprise en FME Flow ontbreekt in veel organisaties (omdat er niet in GIS geïnvesteerd wordt).

Best practice: werken met meerdere GIS-applicaties

Geografische informatiesystemen zijn de laatste jaren centraal komen te staan in organisaties met een rol in de buitenruimte. De visie op GIS is in mijn ogen niet overal meegegroeid. Wat mij betreft begint een best practice voor GIS met een duidelijke visie. Beschrijf wat er van ieder team of afdeling wordt verwacht omtrent het beheer van GIS-kaarten, -viewers en -applicaties. Daarnaast is het ook belangrijk om duidelijke richtlijnen te stellen voor innovatie, ontwikkeling en doorontwikkeling. Maar vergeet vooral de laatste stap van je lifecycle management niet!

Hulp nodig?

Het technisch beheer van GIS-systemen is een vak apart. Dat ervaar ik zo, maar ook steeds meer klanten van Tensing trekken deze conclusie. Vanwege deze toenemende vraag hebben we Managed Services voor zowel FME als ArcGIS geïntroduceerd. Meer informatie lees je op onze pagina over Managed Services.

Wil je liever vrijblijvend sparren over lifecycle management voor GIS-systemen? Dat kan! 

Bel mij Mail mij

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!