Proof of Concept Esri Utility Network bij Pidpa

Jelmer Akkerman

Pidpa is één van de grootste waterbedrijven van België en sinds 2003 een actief gebruiker van het Esri ArcGIS platform. Ze volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Gezamenlijk zijn we er van overtuigd dat een verdere verdieping van het gebruik van GIS de bedrijfsprocessen nog verder zullen optimaliseren. Pidpa tracht continu meerwaarde te genereren door de inzet van GIS in een breed spectrum aan werkprocessen, Tensing helpt hen bij dit traject.

In een eerder artikel beschreef ik hoe een Geografisch Informatie Systeem het beheerproces van  Pidpa helpt te stroomlijnen. Door het gebruik van geografische informatie kan een drinkwatermaatschappij zoals Pidpa haar taken op het gebied van asset management efficiënter uitvoeren, zeker als dit effectief gecombineerd wordt met informatie uit andere bedrijfsapplicaties (zoals SAP).

In 2019 keek ik samen met Bart Reynaert, Geo-ICT architect bij Pidpa, naar de toekomst. Hoe zou de ontwikkeling van het GIS landschap bij Pidpa verder verlopen en welke rol zou het Utility Network (UN) van Esri hierin krijgen. Nu, ruim een half jaar verder, wil ik terugblikken op de genomen stappen en de vooruitgang die we hebben geboekt. De Proof of Concept (POC) is inmiddels afgerond. Hoe is dat verlopen en wat worden de volgende stappen? Je leest het in dit artikel.

Waarom de stap naar het ESRI Utility Network

Voordat ik verder ga op het waarom, eerst even een korte uitleg van het Utility Network zelf. Het UN stelt organisaties in staat om alle assets in hun netwerk te modelleren, editen en analyseren. Het modelleren van het netwerk kan snel en eenvoudig tot in hoge mate van detail. Daarnaast biedt het UN goede ondersteuning over meerdere type devices, zodat het netwerk ook vanuit het veld te modelleren is.Pidpa-blog-banner-wit

Als beheerder van een drinkwaternetwerk maakt Pidpa op dit moment gebruik van Esri’s Geometric Network. Hiermee modelleert zij het netwerk in een GIS omgeving. De migratie naar het Utility Network is voor Pidpa een logische evolutie die de organisatie meer mogelijkheden geeft voor verdere integratie van GIS in allerhande bedrijfsprocessen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Directe inwinning van gegevens op detailniveau in het veld: data direct laten ontstaan op het moment en de plaats waarop dit van toepassing is;
 • Uitgebreidere analysemogelijkheden op (de performance van) het netwerk benutten;
 • Vervangen van maatwerk applicaties door standaard functionaliteit en het vereenvoudigen van het IT landschap. Dit gaat de organisatie helpen om niet alleen vaker upgrades te kunnen doorvoeren, maar ook iedere upgrade sneller uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat het makkelijker wordt om nieuwe mogelijkheden te bieden aan gebruikers binnen de organisatie en stakeholders daarbuiten.

UNMtraceArcGISPro
ArcGIS Pro van Pidpa bij het uitvoeren van een trace

Onze gezamenlijke aanpak

In de periode tussen oktober 2019 en maart 2020 is een Proof of Concept (POC) uitgevoerd rondom het UN en Web GIS om nieuwe functionaliteiten te toetsen en een inschatting te maken van de inspanning die benodigd is voor de (data)migratie. Deze POC bij Pidpa is met ondersteuning van specialisten van Tensing en Esri Nederland uitgevoerd. De werkgroep is daarbij bewust klein gehouden om snel, effectief en pragmatisch te kunnen samenwerken. In totaal zijn er zo’n 80 ‘use-cases’ getoetst, verdeeld over drie categorieën:

 • Database: datamodel en datamigratie;
 • Desktop (edit) omgeving;
 • Web GIS (GeoLink, Pidpa’s omgeving gebaseerd op GeoCortex van Latitude GeoGraphics).

In de POC is ervoor gekozen om één representatieve gemeente uit te werken, van de in totaal 65 gemeenten die het verzorgingsgebied van Pidpa rijk is. Pidpa’s bestaande datamodel voor het drinkwaternetwerk in GIS is daarbij  in een aantal iteraties opnieuw opgebouwd in het UN en de complete dataset uit het geometric network voor de betreffende gemeente is gemigreerd naar het UN. De data behoefde verrassend weinig aanpassing, mede doordat Pidpa afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van data. Business rules, zoals diameter-materiaal combinaties en connectiviteitsregels, uit bestaande applicaties zijn daarbij vertaald naar configuratie in het UN.

Het resultaat

De uitgebreide configuratiemogelijkheden van het UN bleken afdoende om bijna alle huidige maatwerk toevoegingen in de desktop omgeving te vervangen. Het IT-landschap wordt daarmee weer wat eenvoudiger. De bijkomende upgrade van ArcGIS Enterprise en het verder aansluiten bij de web GIS filosofie toonden aan dat het gebruikers in de organisatie een beter inzicht kan geven in geografische data, bijvoorbeeld op de actuele status van het netwerk. Bovendien maakt de toepassing van specifieke apps, zoals het Operations Dashboard, het mogelijk deze data ook op een inzichtelijke wijze naar gebruikers te brengen die niet dagelijks gebruik maken van GIS, waardoor het bereik van GIS in de organisatie nog vergroot wordt. Een praktisch voorbeeld van een dergelijk dashboard dat we hebben ontwikkeld geeft inzicht in de actuele stand van brandkraaninspecties.

DashboardInspectieBrandkranenPidpaScreen van het dashboard voor brandkraan inspecties 

Wat zijn de aandachtspunten?

Het volledig doorgronden van het UN, de data modellering en de uitgebreide configuratie mogelijkheden vereisen uitgebreide kennis van het huidige GIS landschap, het geïmplementeerde datamodel en inzicht in koppelingen met andere systemen. Al met al resulteerde het in een steile leercurve die we gezamenlijk hebben doorgemaakt. Esri en Tensing brachten hun kennis en expertise mee op gebied van GIS en het Utility Netwerk, hetgeen werd aangevuld met de uitgebreide kennis vanuit Pidpa rondom hun eigen datanetwerk. Ofwel, de kennis van alle partijen vormen belangrijke ingrediënten voor een goed opgezet migratietraject.

Ook zijn veranderingen zoals bijvoorbeeld het branch versioning mechanisme en de services-based-architectuur van UN een reden dat er goed nagedacht moet worden over eventuele wijzigingen in bestaande GIS services, workflows of koppelingen met andere systemen.

De weg naar implementatie

Op de weg naar de ingebruikname van de productieomgeving is een tweede testfase voorzien, waarin aandacht zal zijn voor onder andere:

 • Installatie en configuratie van vereiste hardware, inclusief performance;
 • Datamigratie voor het gehele verzorgingsgebied van Pidpa;
 • Koppeling met randsystemen;
 • Aanpassen en ontwikkelen van vereiste tools voor optimaal gebruik van UN in de web-GIS omgeving;
 • Optimaliseren van werkprocessen.

Een afvaardiging van gebruikers zal in deze testfase de eerste ervaringen opdoen met de nieuwe omgeving. Hun feedback gaat helpen de omgeving telkens te verbeteren. Training van gebruikers in nieuwe software en veranderde werkprocessen is ook een belangrijk onderdeel met het oog op de overgang naar de nieuwe omgeving. De ambitie is om eind 2020 de stap naar de productieomgeving te realiseren. Dan zullen we het derde deel van deze blogreeks met jou delen.

Conclusie

UN biedt de potentie die Pidpa gaat helpen om een volgende stap te zetten in verdere integratie van geografische data in haar bedrijfsvoering. Er is nog werk te verzetten in de fase naar de geplande ingebruikname en er is een steile leercurve doorgemaakt tijdens de POC, maar de werkgroep is tevreden over het behaalde resultaat: dat is voldoende om de volgende stappen naar het go-live moment in de productiefase te gaan uitvoeren.

Wil je meer weten over de laatste ontwikkelingen het Utility Network en onze ervaringen tijdens deze Proof of Concept? Schrijf je dan in voor de webinar op 13 mei dat we samen met Esri Nederland en Pidpa organiseren rondom het Utility Network!

Pidpa-blog-banner-kleur

Uiteraard denk ik ook graag met je mee over de potentie van het Utility Network voor jouw organisatie. Neem hiervoor contact op via de website, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!