Samen een succesvol 2023 realiseren!

Peter van Es

CEO

Het jaar 2023 dient zich aan als een jaar waarin we te maken krijgen met nodige uitdagingen binnen onze drie strategische domeinen: energietransitie, klimaatopwarming en digitalisering.

Wij zien deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet, maar dat vergt wel een heldere visie en geloof in onze dienstverlening en mensen. En dat is er, dus kortom: we gaan deze uitdaging graag aan en hebben er alle vertrouwen in!

Spatial Intelligence zal zich steeds meer richting het middelpunt van de onderneming bewegen. Dit vraagt van ons een continue investering om een nog pro-actievere solution provider te worden met een uitstekend begrip van de bedrijfsprocessen van onze klanten.

Ook in 2023 blijven we onze klanten helpen om uitdagingen binnen onze en hun strategische domeinen te overwinnen. Onze focus ligt dit jaar opnieuw via een nauwe samenwerking met onze klanten de uitdagingen om te zetten in kansen en samen met hen de doelen van hun organisatie te realiseren.

Twee merken

Avineon en Tensing zijn sinds 2020 onderdeel van dezelfde organisatie. Sinds die tijd werken de twee organisaties onder één paraplu met 2 onderscheidende merken: Avineon en Tensing. Samen vormen zij één Europees bedrijf dat gericht is op het optimaliseren van interne en externe processen voor organisaties met behulp van geografische data.

Binnen beide merken bieden we elk een uniek portfolio aan diensten en oplossingen. Beide portfolio's zijn complementair aan elkaar, wat voor veel klanten (één ontzorgende en schaalbare oplossingspartner) een groot voordeel is:

  • Onder het merk Tensing voorzien we organisaties van GIS en ETL consultancy en oplossingen om processen die gebruik maken van geografische informatie te optimaliseren.

  • Onder het merk Avineon bieden we 2D- en 3D-data-engineeringsdiensten en -oplossingen met een focus op het verbeteren van de integratie, kwaliteit, interoperabiliteit, analyse en visualisatie van bedrijfssystemen, bedrijfsmiddelen en gegevens.

Energietransitie

Het Klimaat- en Energiekader van de EU voor 2030 bevat streefcijfers en beleidsdoelstellingen voor Europa. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en de energie-efficiëntie te verbeteren. Hierbij zullen we, nog meer dan nu, moeten overstappen op groene energie en deze energie effectiever moeten inzetten.

De transitie naar meer groene energie is niet langer een “nice to have” maar een noodzaak - financieel, ethisch en operationeel - die van onze klanten grote investeringen vraagt in infrastructuur en planning/IT. De vraag naar elektriciteit en warmtenetten zal hierdoor toenemen en er is een moderner logistiek netwerk nodig voor krachtige distributie en transport. Om dit te kunnen realiseren is kwalitatieve locatiedata nodig, snelle en goede informatievoorziening en analyse van de steeds toenemende datastromen (bijvoorbeeld aan de hand van digitale meters).

Het kan niet worden onderschat hoe belangrijk de rol van ruimtelijke intelligentie is bij het plannen en uitvoeren van de energietransitie. Dit stelt Avineon en Tensing in staat om met onze kennis en expertise een betekenisvolle impact te maken. Als experts op het gebied van ruimtelijke intelligentie blijven wij investeren in up-to-date expertise en kennis van de nieuwste tools en technieken. Hiermee zorgen we ervoor dat we samen met onze klanten hun energietransitie doelen in 2023 (en daarna) kunnen halen.

Avineon en Tensing hebben gezamenlijk voor de Vlaamse organisaties EnergyVille / VITO het DITUR project ondersteund door te onderzoeken hoe geavanceerde 3D-modellen en Digital Twin concepten de renovatie-uitdaging rondom energietransitie kunnen ondersteunen. Lees hier meer over het verloop van het DITUR-project.

Energietransitie

Klimaatopwarming

Het besef dat klimaatverandering niet langer de verantwoordelijkheid van een volgende generatie is, heeft geleid tot een dringende wereldwijde oproep om de opwarming van de aarde te vertragen of te stoppen. De energietransitie wordt versneld, de stikstofproblematiek wordt aangepakt en tegelijkertijd moeten veel van onze klanten zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Van nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, enz.) tot overheden, onze klanten kijken naar ons om innovatieve en impactvolle manieren te vinden om hen te helpen voorop te blijven door de implementatie van  ‘best practises’. Avineon en Tensing hebben een mooi ‘track record’ in het samenwerken met onze klanten om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden: of het nu gaat om het helpen van onze waterklanten bij het verbeteren van rioleringen en waterbeheer of het helpen van steden om de levensvatbaarheid van zonnepanelen op daken te rechtvaardigen of veel van de andere manieren waarop we onze klanten helpen in verschillende domeinen.

We moeten onszelf blijven vooruit stuwen om de grenzen van innovatie in het gebruik van ruimtelijke intelligentie te verleggen. We willen voldoen aan de eisen die de klimaatopwarming hierbij aan ons stelt, niet alleen als partner van onze klanten, maar ook door zelf bij te dragen aan oplossingen voor één van de belangrijkste uitdagingen van deze generatie.

Provincie Noord-Brabant heeft als doel om de stikstofdepositie in natuurgebieden fors te verlagen. Tensing heeft door middel van ArcGIS StoryMaps een story map ontwikkeld dat inzicht geeft over stikstof gerelateerde informatie in Natura 2000 gebieden. Hoe dit project is verlopen, lees je in de case 'Data in de strijd tegen stikstof'.

Klimaatopwarming

Digitalisering

Historisch gezien is het gebrek aan kwalitatieve digitale informatie een van de meest beperkende factoren voor het versnellen van het gebruik van ruimtelijke intelligentie. De efficiëntie en snelheid waarmee we de uitdagingen in dit domein dienen aan te pakken neemt toe. Iets waar we de afgelopen jaren al grote stappoen in hebben gemaakt. Want kwalitatieve data en de juiste informatie uit deze data (liefst real-time) worden steeds belangrijker voor organisaties. En gelukkig gaan ook steeds meer organisaties dit belang inzien. Want waardevolle data zorgt voor optimale samenwerkingen, lagere kosten, efficiëntere bedrijfsvoering en betere inzichten voor effectievere besluitvorming.

Wij blijven als organisatie onverminderd investeren en innoveren in de verwerking, visualisering en analytische presentatie van deze informatie. Een Digital Twin om de renovatie van gebouwen aan te pakken, dashboards voor de planning van warmtenetten, story maps om de stikstofproblematiek te kaderen, het digitaal maken van de huisaansluitingen voor nuts – en waterbedrijven om hun netwerken performanter te maken. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van de vele digitaliseringsprojecten die we voor onze klanten afgelopen jaar gerealiseerd hebben.Voor komend jaar hebben we al veel digitaliseringsprojecten op de rol, maar ik ben ervan overtuigd dat zich nog meer mooie kansen zullen aandienen.

DITUR project
Een deel van het 3D ontwerp van het DITUR project in België.

Samen sterk

Dit is het motto van Avineon en Tensing. We doen alles wat we kunnen, in nauwe samenwerking - als partners - met onze klanten.

Binnen dit partnership doen we er alles aan om jullie vooruit te helpen. En daarbij proberen we onszelf steeds weer te overtreffen door onder andere scholing, certificering, ervaring en kennisdeling.  Kortom, het overstijgen van klantverwachtingen staat ook in 2023 weer centraal bij onze mensen!

Samen sterk weerspiegelt ook de samenwerking tussen onze merken. Zo kunnen wij je beter en sneller van dienst zijn. Bovendien kunnen we onze innovatieve diensten en oplossingen nu nog beter afstemmen op jullie behoeften en daardoor de end-to-end ondersteuning en oplossingen bieden die je verdient.

Al die projecten in verschillende domeinen vragen om expertise en menskracht. We zijn er trots op dat we het grootste team van ArcGIS- en FME-gecertificeerde specialisten en dataspecialisten in Europa hebben. Maar gezien de klantvraag en de ontwikkeling zijn we blij dat we, ondanks de krapte in de markt, in 2022 weer gegroeid zijn. En de verwachting is ook dat we in 2023 weer sterk zullen groeien. Gelukkig geeft onze uitstekende reputatie in de markt ons de kans om het juiste talent aan te trekken. We kijken met enthousiasme uit naar al die nieuwe mensen die ons team komen versterken, om te blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten en uw verwachtingen te overtreffen.

Samen met onze medewerkers en onze klanten bouwen we aan een prettige toekomst. Een toekomst, waar we ook prettig kunnen leven.

Ik wens iedereen een prettig, succesvol en vooral een gezond 2023!

Elevating Spatial Intelligence, together!

Tot binnenkort! 

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!