Video: Van complexe stikstofdata naar helder inzicht

Charlotte Duynstee

Esri Technology Specialist

Tijdens de Esri GIS Conferentie mocht ik samen met Theo van der Sanden van de provincie Noord-Brabant de case ‘Van complexe stikstofdata naar helder inzicht’ presenteren. 

Brabants Overzicht StikstofdataIn deze sessie laten we zien hoe de handen inéén hebben geslagen in de ontwikkeling van het Brabants Overzicht Stikstofdata. Dit is een interactieve GIS viewer die vanuit complexe data zowel in- als externe publieksgroepen alle nodige informatie biedt over stikstof op diverse schaalniveaus.

Tijdens de presentatie leggen we uit welk traject we hebben doorlopen om de visualisatie te maken en laat ik zien wat dit project zo bijzonder maakt. 

Benieuwd naar ons werk voor de provincie Noord-Brabant rondom stikstof en de visualisatie van data? Download dan de casestudie Data in de strijd tegen stikstof:

Blog-Casestudie-Provincie-Noord-Brabant-kleur-NL

Waarom het Brabants Overzicht Stikstofdata?

Eén van de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van dit moment is hoe we stikstof depositie kunnen terugdringen. Met de komst van sensoren komt er steeds meer data beschikbaar. Deze toename raakt alle maatschappelijke opgaven en beleidsdomeinen. Zeker als het gaat om een gevoelig onderwerp zoals stikstof, is het waardevol om de kloof tussen de wereld van beleid en data te overbruggen.

Het creëren van een common operationele picture is erg belangrijk als het gaat om een complex onderwerp als stikstof. Dit is belangrijk om een eenduidig beeld te kunnen creëren voor beleidsmedewerkers, data scientists en andere gebruikers. Het moet duidelijk zijn wat de data inhoudt en in welke context de data gebruikt moet worden.

Met storymaps kunnen we het verhaal van stikstof duidelijk vertellen aan de hand van tekst en visualisaties. De storymap geeft rust omdat iedereen zelf kan zien welke data er is en uit welke bron deze komt.

Sneak preview

De Storymap ‘Brabants overzicht stikstofdata’ bestaat uit 2 algemene tabbladen en 4 gebiedsgerichte tabbladen. De gebiedsgerichte tabbladen hebben een eigen schaal en eigen abstractieniveau. In de demo laat ik al deze tabbladen zien en leg ik uit hoe we de mogelijkheden van Storymaps inzetten om ons vertaal te vertellen.

Bekijk hieronder de recording van onze presentatie op de Esri GIS Conferentie.


Storymaps bieden de mogelijkheid om data op verschillende manieren bij elkaar te brengen en te presenteren. Door deze variatie is mogelijk om veel verschillende datasets te presenteren en is het mogelijk om data en viewers van andere organisaties te integreren in je verhaal. Door ArcGIS Insights te integreren kunnen gebruikers zelf ‘spelen’ met de data en selecteren wat voor hen relevant is.

Meer weten over deze case of wil je advies over jouw datavraagstuk? Wij staan voor je klaar

Casestudie noord-brabant

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!