Stikstofuitdagingen in gebiedsontwikkeling

Thom Leeffers

Sinds in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is stopgezet, is het een uitdaging om grote bouw- en infraprojecten te starten. Je moet voortaan vooraf kunnen aantonen en uitsluiten dat het project stikstofbelasting voor de natuur oplevert. Voor veel partijen levert dit de nodige problemen op.


Om de gevolgen van bouwprojecten op natuurgebieden te berekenen, heeft Tensing voor De essentie het Stikstof Administratiesysteem (SAS) ontwikkeld. De essentie is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. Zij helpen publieke en private partijen met het realiseren van projecten, van initiatief tot en met het resultaat. Inmiddels zijn hierin ook meerdere complexe stikstofuitdagingen voor klanten opgelost. Met het Stikstof Administratiesysteem heeft de gebruiker inzicht van de stikstofdepositie bij complexe bouwprojecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Om je alles te vertellen over dit Stikstof Administratie Systeem, hebben we onlangs een webinar georganiseerd. In dit webinar bespreken we samen met De essentie de stikstofuitdagingen binnen gebiedsontwikkeling en hoe het Stikstof Administratieprobleem hierbij kan helpen. Bekijk de recording.

Webinar-stikstofuitdagingen-download-recording-2

Wat is stikstofdata?

Het RIVM heeft een online tool, de AERIUS Calculator, ontwikkeld die op basis van een rekenmodel de stikstofdepositie doorberekend. De uitkomst is een dataset die per hectare aangeeft hoeveel stikstofdeposite er plaatsvindt. In deze tool wordt iedere hectare in Natura 2000 gebieden verdeeld in hexagoonvormige gebieden. Hexagonen bieden in dit geval de volgende voordelen:

  • Doordat het midden van ieder gridcel altijd even ver van het midden van een ander gridcel staat, is de verspreiding van een stof beter in beeld te brengen.
  • De hexagoon staat als geometrische vorm het dichtst bij een cirkel en kan ook een sluitend grid vormen.
  • Het sluit beter aan bij de natuurlijke omgevingen en ontwikkelingen die binnen het natuurdossier belangrijk zijn.

wat is Extern salderen? 

Voordat bouwprojecten starten, moet worden aangetoond dat het geen extra stikstofbelasting voor de natuur oplevert. Een mogelijkheid om bouwprojecten te realiseren zonder stikstofbelasting is door de stikstofdepositie te compenseren. Dit kan door extern te salderen: het kopen van stikstofrechten van een andere partij. De stikstofruimte is uitsluitend voor het bouwproject. Het gebied dat de ingekochte ruimte bestrijkt, moet precies op de juiste locatie vallen. Deze locatie wordt bepaald met de hexagonen die uit de AERIUS calculator zijn gekomen.

Stikstofdepositie gebruiksfase                                                   Stikstofdepositie saldogeversPicture2

De aanpak van Tensing

Om de gevolgen van de bouwprojecten in kaart te brengen, hebben we het Stikstof Administratiesysteem ontwikkeld. We hebben met behulp van FME een dataproces ingericht om te helpen zoeken naar de juiste verdeling van hexagonen met stikstofdepositie. FME is een data integratie tool (ETL) van Safe Software.

Het proces zorgt ervoor dat de benodigde berekeningen reproduceerbaar en inzichtelijk zijn. Erg belangrijk, want de gemaakte berekeningen kunnen dienen als bewijslast voor de vergunningsaanvraag.

Het stikstofdossier is landelijk volop in de aandacht en regelmatig onderhevig aan veranderingen. Het voordeel van FME is dat ingerichte processen snel kunnen worden aangepast naar de wens van de gebruiker of veranderende omstandigheden.

Webinar

In het webinar ‘Stikstofuitdagingen in gebiedsontwikkeling’ laten we zien hoe wij FME inzetten bij De essentie om meerwaarde te creëren uit ruimtelijke data. Bekijk hier de recording.

Webinar-stikstofuitdagingen-download-recording-witr

 

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!