Ondersteuning van Ghana Water met Esri applicaties

Jelmer Akkerman

Business Line Director

Zoals je in ons artikel 'De duurzame ontwikkelingsdoelen van Tensing' kunt lezen, vinden we het bij Tensing belangrijk om initiatieven te steunen die helpen van de wereld een mooiere plek te maken. Dit doen we door projecten te starten en te ondersteunen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Eén van die doelstellingen is: 6. Schoon drinkwater en sanitair. In dit artikel leggen we je graag uit hoe ons project met Ghana Water aan dit ontwikkelingsdoel bijdraagt.  

Als onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen programma, is Tensing in het najaar van 2021 een project gestart in samenwerking met VEI, onder de paraplu van hun WaterWorX programma. Het doel van het project is om de afdeling Technology & Innovation binnen Ghana Water te ondersteunen bij de adoptie en het gebruik van hun nieuw aangeschafte ArcGIS Enterprise omgeving. 

Waterworkx en VEI

VEI is in 2005 opgericht door twee Nederlandse waterbedrijven (Vitens en Evides) om partnerbedrijven in het buitenland te ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering en het vergroten van de toegang tot drinkwater. Nu hebben nog vijf Nederlandse nutsbedrijven zich bij VEI aangesloten: WML, Waterbedrijf Groningen, Brabant Water, WLN en PWN. 

Logos-VEI-kaart

Samen met de overige drie Nederlandse waterbedrijven voert VEI WaterworX (WWX) uit, een samenwerkingsprogramma tussen 40 waterbedrijven in voornamelijk Afrika en Azië. Het WWX-partnerschapsprogramma heeft als doel de toegang tot duurzame waterdiensten voor 10 miljoen mensen tussen 2017 en 2030 te vergroten. 

GWCL: het nationale drinkwaterbedrijf van Ghana

Ghana Water Company Limited (GWCL) is het nationale waterleidingbedrijf in Ghana en is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening van alle stedelijke gemeenschappen in het land. Zij exploiteert momenteel 90 watervoorzieningssystemen verspreid over het land, die ongeveer 77% van de stedelijke gebieden dekken.

De sterke jaarlijkse stedelijke groei in Ghana vertaalt zich in een groot aantal nieuwe aansluitingen die nodig zijn om klanten aan te sluiten op de watervoorzieningssystemen van GWCL. Elk jaar voegt Ghana Water ongeveer 30.000-40.000 aansluitingen toe aan zijn distributienetwerk. Om de aansluitingen te kunnen realiseren zijn effectieve informatieverzamelingstechnieken en registratie in het GIS van het bedrijf nodig.

Hier komt de ondersteuning van Tensing om de hoek kijken. Tensing werkte samen met het GIS-team op het hoofdkantoor van GWCL en dat van de Accra East Region om een GIS-gebaseerde workflow te ontwerpen en te testen voor de registratie van nieuwe serviceaansluitingen door een reeks apps te implementeren met behulp van Esri-technologie.

De projectaanpak

Het doel van het project was om een oplossing te bieden die Ghana Water onmiddellijk kon inzetten bij de dagelijkse operationele werkzaamheden door gebruik te maken van de beschikbare technologie en kennis van het GIS-team van Ghana Water. Samen ontwikkelden we de oplossing via een iteratieve projectaanpak.

Gedurende enkele maanden werd een prototype ontwikkeld op basis van de informatie die tijdens online workshops met medewerkers van Ghana Water werd verzameld. Nadat de reisbeperkingen vanwege de COVID-pandemie waren opgeheven, plande een GIS-consultant van Tensing het eerste bezoek aan Ghana. Dit bezoek diende verschillende doelen:

 • Capaciteitsopbouw door training in Esri Enterprise technologie;
 • Verfijning van het prototype van de oplossing;
 • Feedback verzamelen voor de voltooiing van de oplossing.


GIS-Consultant Jelmer tijdens zijn bezoek in Ghana.

Met de verzamelde feedback van dit veldbezoek heeft het team verbeteringen aan de oplossing doorgevoerd, voordat een tweede veldbezoek om het project af te ronden werd ingepland in de zomer van 2022. Dit tweede bezoek was gericht op:

 • Testen van de oplossing in het geselecteerde proefgebied in de regio Accra oost;
 • Kennisoverdracht en aanvullende opleidingen;
 • Overdracht van de ontwikkelde oplossing aan het GIS-team van GWCL en formele afsluiting van het project.

De oplossing

De ontwikkelde oplossing ondersteunt het bedrijfsproces voor het registreren van nieuwe dienstaansluitingen op het drinkwaternetwerk van Ghana Water. Alle componenten van de oplossing zijn geleverd met behulp van configuratie van off-the-shelf technologie die beschikbaar is in of bovenop Ghana Water's bestaande Esri ArcGIS Enterprise platform.

Als eerste stap werd een methodologie opgesteld die de stakeholders, taken en toepassingen in elke stap van het proces beschrijft en het kantoorpersoneel verbindt met hun collega's die onderzoeken uitvoeren in het veld.


De opgestelde methodologie.

Als tweede stap werd de voorgestelde methodologie opgesteld door de individuele Esri-componenten, apps en extensies te configureren:

 • ArcGIS Pro
 • ArcGIS Portal
 • ArcGIS Workflow
 • ArcGIS Field Maps
 • ArcGIS Operations Dashboard
 • VertiGIS Studio Workflow

De bovenstaande componenten werden samengebracht in een proces met de juiste component door middel van app-koppeling.

Het testen van het prototype en de feedback leveren daarbij nog eens extra stappen op:

 • Patches en kleine updates voor de Enterprise-omgeving werden toegepast om essentiële functionaliteit toe te voegen;
 • Automatisering via Arcade-scripts werd waar mogelijk toegepast om de gebruikersinvoer te beperken;
 • Er is een Proof-of-Concept ontwikkeld om adresinformatie van de nationale Ghana Post organisatie te integreren in de oplossing, met behulp van VertiGIS Studio Workflow om de Ghana Post Api te gebruiken voor geocodering. De ontwikkelde workflow is opgenomen in de webviewer in ArcGIS Enterprise die deel uitmaakt van de oplossing, waardoor een nieuwe dienstverbinding nauwkeurig kan worden toegewezen aan de juiste locatie op basis van een postadres; iets dat met andere methoden tijdrovend en moeilijk was om de juiste locatie af te leiden;
 • De bovengenoemde componenten werden samengebracht in een workflow om gebruikers te helpen bij het uitvoeren van de juiste stap in het proces met behulp van de juiste component;
 • Een samenvatting van de verzamelde data en statusinformatie voor elk nieuw verzoek om een serviceverbinding werd beschikbaar gemaakt in ArcGIS Operations Dashboard voor geautoriseerde gebruikers binnen de organisatie.

De volgende stappen

Ghana Water zal de oplossing gebruiken in de regio Accra East; gaandeweg worden suggesties verzameld voor verdere verbeteringen om de oplossing te optimaliseren, in combinatie met de aanvullende verbeteringen die al tijdens het project zelf zijn vastgesteld:

 • Optimalisatie van het datamodel;
 • Maximaliseren van het gebruik van Portal toepassingen in GIS-operaties;
 • Uitgebreide integratie van de oplossing met andere bedrijfsapplicaties.

Na een succesvolle aanpassing in de regio Accra East wil Ghana Water de oplossing in het hele land invoeren, zodat in de toekomst alle nieuwe dienstaansluitingen digitaal worden geregistreerd, zodat de GIS-gegevens up-to-date blijven en veranderingen als gevolg van administratieve onnauwkeurigheden tot een minimum worden beperkt, ter ondersteuning van onder meer de strijd tegen commerciële verliezen.

Wil je meer weten over ons project voor Ghana Water of hoe je samen met ons kunt helpen bij de ontwikkelingsdoelen? Neem contact met ons op!

Ontwikkelingsdoelen 

TAGS: ArcGIS, ESRI

Meer weten over dit onderwerp?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!