Referenties

GRTgaz

GRTgaz is een belangrijke speler in de sector hogedrukgasvoer in de EU. In Frankrijk exploiteert GRTgaz meer dan 32.500 km aan ondergrondse pijpleidingen om gas te vervoeren van leverancier naar consument. GRTgaz werkt al jaren met producten van Esri en zijn klaar voor een volgende stap.

De behoefte

GTZgraz stelde een Proof of Concept op om meer controle te krijgen en een eenduidig proces te kunnen versnellen om iedereen binnen de organisatie actuele en accurate GIS-netwerkgegevens te bieden. Een andere reden is om wijzigingen snel beschikbaar te maken voor iedereen die dagelijks van de informatie afhankelijk is voor kritieke operaties. GRTgaz wil een GIS-oplossing van een hoger niveau om aan alle eisen te voldoen. 

GRTgazmet-logo

De oplossing

Na het opstellen van een lijst met use-cases werd een opzet voor de PoC ontworpen. Deze omvatte een nieuw datamodel, software en configuratie. Net na de zomer van 2020 heeft Esri een nieuwe oplossing voor geïntegreerd gegevensbeheer voor pijpleidingbeheerders. Een combinatie van het Utility Network en ArcGIS Pipeline Referencing (APR). Deze combinatie dient als kernsoftware voor de PoC.  

De laatste UPDM editie werd geselecteerd als startpunt voor de datamodellering, omdat deze al geschikt was om met zowel UN als APR te werken. Het datamodel werd vervolgens aangepast om de gegevens te ondersteunen die binnen GRTgaz in de PoC werden gebruikt.

Het resultaat

Het resultaat van de PoC is dat up-to-date GIS-netwerkgegevens snel kunnen worden aangepast en onmiddellijk gedeeld kunnen worden met medewerkers binnen de organisatie. Alle vereisten werden gerealiseerd met behulp van standaard configuratieopties van Esri, waardoor geen maatwerk nodig was. 

Er is een tweede fase van het PoC gestart, waarin het gegevensmodel zal worden verbeterd op basis van de lessen die uit de eerste fase van de PoC zijn getrokken. Daarnaast zullen nieuwe use cases worden getest rond onderwerpen als:

  • 3D netwerk modelling
  • Dynamische netwerk segmentatie
  • Geavanceerde netwerk analyses door gebruik te maken van netwerk topology en uitgebreide tracing opties
  • Inventariseren van data kwaliteitsverbeteringen die nodig zijn ter voorbereiding van een volledige implementatie

 

Benieuwd wat Tensing voor
jou kan betekenen?

Plan een sparringssessie met een van onze experts