Referenties

ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse Spoorweg infrastructuur. Informatievoorziening over het spoor is onderdeel van deze beheertak. ProRail levert onder andere de informatie waarmee de dienstregeling gemaakt wordt en het deel van de Basisregistratie Grootschalige Topografie dat zich rond en op het spoor bevindt.

Behoefte

Informatie over de functie van een object, de geografische locatie en de fysieke toestand komen op verschillende momenten, via verschillende kanalen bij verschillende afdelingen binnen. Hierdoor zijn losstaande databases ontstaan met, voor de betreffende discipline, samenhangende en correcte data. Project Naiade staat voor de uitdaging al deze informatie aan elkaar te koppelen en samen te brengen in een centraal systeem. Vanuit dit bronsysteem moeten alle afnemers bediend kunnen worden. Tensing is gevraagd te participeren in dit project door inbreng van FME expertise. 

De oplossing

De kern van het Naiade project is de conversie, transformatie en harmonisatie van veel verschillende datastromen met bijna even veel verschillende uitwisselingsformaten. Dit is bij uitstek een gebied waar de kwaliteiten van FME zeer efficiënt kunnen worden ingezet. Met FME kan nagenoeg elk bestaand bestandsformaat omgezet worden naar generieke objecten. Met deze objecten kan vervolgens een nieuwe datastructuur gebouwd worden. Naiade in een notendop.

Binnen het Naiade project wordt met een Agile / Scrum methodiek gewerkt. Agile betekent wendbaar en FME faciliteert deze wendbaarheid. Een oplossing kan beginnen als een schets om de problematiek inzichtelijk te maken. Hieruit ontstaan stap voor stap modules met functionaliteit die samengevoegd het pad opleveren waardoor de data van bron naar doel stroomt.

Prorail-met-logo

Een FME oplossing wordt opgebouwd uit standaard componenten die zelf uitgebreid getest zijn. Het testen van de met FME gebouwde functionaliteit is dus vooral het testen of deze verschillende componenten zo zijn geconfigureerd en verbonden, dat ze telkens de output leveren die gewenst is. Voor project Naiade worden alle logische bouwblokken van het conversieproces automatisch getest op correcte werking. Daarnaast wordt het geproduceerde databestand onderworpen aan uitgebreide geautomatiseerde validatie.

Het resultaat

Het project Naiade, met zijn achtergrond in de geschiedenis van het spoor, hecht grote waarde aan duidelijk gestructureerde en gedocumenteerde oplossingen. Een proces moet lang mee kunnen gaan en goed overdraagbaar zijn aan anderen. Zoals een goed geschreven code leest als een boek, ziet een goed ontworpen stuk FME functionaliteit er uit als een flowchart. Met project Naiade wordt een veelheid aan zelf ontwikkelde data transformatieprocessen vervangen door FME. Een eenvoudig te onderhouden standaard tool set voor datatransformatie, welke zich de afgelopen decennia ruimschoots heeft bewezen.

Benieuwd wat Tensing voor
jou kan betekenen?

Plan een sparringssessie met een van onze experts