Referenties

Provincie
Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant vormt de bestuurslaag tussen de overheid en de Noord-Brabantse gemeenten. De provincie heeft specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het toezicht op ruimtelijke ordening, de milieubescherming en de natuurlocaties- en activiteiten. Geodata speelt bij de Provincie Noord-Brabant een belangrijke rol. De provincie heeft een eigen geo-afdeling die GIS-problemen oplost voor alle verschillende groepen in de organisatie. 

De behoefte

Nederland produceert per hectare de grootste hoeveelheid stikstof van Europa. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur. De provincie en de overheid werken aan een nieuwe aanpak van stikstof door maatregelen op te leggen die zorgen voor een neerwaartse trend in stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden. 

De gebiedsgerichte aanpak staat centraal bij stikstofinitiatieven. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Noord-Brabant heeft 21 Natura 2000 gebieden, waarvan er 14 stikstofgevoelig zijn. Om ruimte te bieden voor ontwikkeling in Noord-Brabant, moet de depositie van stikstof in de natuurgebieden aanzienlijk verminderd worden. Om de gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken voor ieder Natura 2000 gebied zijn geografische gegevens verzameld die geïntegreerd en gepresenteerd moeten worden. 

Provincie-Noord-Brabant-logo

De oplossing

Alle relevante, beschikbare informatie hebben we in ArcGIS verzameld en geüpload. We hebben de data voorbereid in FME-workspaces of direct geüpload in ArcGIS Online, afhankelijk van het bestandstype of de benodigde voorbewerking. Daarna hebben we de verzamelde data gepresenteerd in een story map die een overzicht geeft van alle Natura 2000 gebieden en alle beschikbare stikstofgerelateerde informatie. 

Tijdens het project hebben we verschillende GIS-toepassingen en kaarten gemaakt om individuele vragen te beantwoorden. Om al deze informatie te verzamelen, is ArcGIS Hub opgezet. Een Esri product dat een verbinding tussen partners en inwoners mogelijk maakt en zorgt voor samenwerking, afstemming en integratie van verschillende projecten.

Resultaat

ArcGIS Hub biedt de mogelijkheid om alle informatie te verzamelen op een website specifiek voor gerelateerde data. De content in ArcGIS Online kan eenvoudig worden gedeeld en worden aangepast. De story map met stikstofgerelateerde informatie en de kaarten maken het voor niet-GIS experts ook mogelijk om de informatie te interpreteren. 

Benieuwd wat Tensing voor
jou kan betekenen?

Plan een sparringssessie met een van onze experts