Referenties

Waterbedrijf Pidpa

Pidpa is één van de grootste waterbedrijven van België en is sinds 2003 actief gebruiker van het Esri ArcGIS platform. Gezamenlijk zijn we ervan overtuigd dat en verdere verdieping van het gebruik van GIS de bedrijfsprocessen verder zullen optimaliseren. Pidpa tracht continu meerwaarde te genereren door de inzet van GIS in een breed spectrum aan werkprocessen, Tensing helpt hen bij dit traject.

De behoefte

Pidpa gebruikt geografische informatie om assetmanagementtaken efficiënter uit te voeren, vooral als geodata effectief wordt gecombineerd met informatie uit andere bedrijfstoepassingen, zoals (SAP). Het toenemende gebruik en het grote belang van nauwkeurige en up-to-date GIS wordt steeds kritischer. Er waren een aantal punten die Pidpa op hun 'GIS-verlanglijst' hadden staan:

  • Onmiddellijke verzameling van gegevens op veldniveau-detail, waardoor gegevens meteen gegenereerd kunnen worden op de tijd en locatie waarop ze van toepassing zijn; 
  • Meer opties om netwerkprestaties uitgebreid te analyseren; 
  • Vervanging van maatwerkapplicaties door standaardfunctionaliteit en vereenvoudiging van het IT-landschap, waardoor Pidpa efficiëntere upgrades kan uitvoeren.

Pidpa--met-logo

De oplossing

Tussen oktober 2019 en maart 2020 is een Proof of Concept proces uitgevoerd rond het Utility Network en Web GIS om nieuwe functionaliteiten te testen en de benodigde inspanning voor datamigratie in te schatten. De POC is uitgevoerd met ondersteuning van specialisten van Tensing en Esri Nederland. 

Het bestaande datamodel voor het drinkwaternetwerk in GIS is in een aantal iteraties omgebouwd tot een nieuw datamodel voor gebruik in het Utility Network en de complete dataset uit het geometrische netwerk voor de gemeente is gemigreerd. ArcGIS for Portal werd geïntroduceerd om de GIS-platformbenadering te ondersteunen. 

Het resultaat

De uitgebreide configuratie-opties van de UN bleken voldoende om bijna alle huidige aangepaste toevoegingen in de desktopomgeving te vervangen, waardoor het IT-landschap werd vereenvoudigd. De extra upgrade van ArcGIS Enterprise en de verdere integratie met de web-GIS-filosofie lieten zien dat het gebruikers binnen de organisatie een beter inzicht kan  geven in geografische data. 

Uitgerust met de resultaten en de lessen geleerd uit de POC, hebben Tensing en Pidpa samengewerkt naar een volledige integratie naar het Utility Network. 

Benieuwd wat Tensing voor
jou kan betekenen?

Plan een sparringssessie met een van onze experts