Referenties

HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een waterschap in Noord-Holland en is werkzaam in het gebied boven het Noordzeekanaal. HHNK maakt gebruik van een Leidingen Informatie Systeem (LIS) voor het beheer van assetdata. HHNK wil het leidingnetwerk van afvalwater gaan registreren in ArcGIS. Ze schakelen de hulp van Tensing in vanwege onze kennis van netwerkbeheer in geografische informatiesystemen.

De uitdaging

Voor de start van de pilot gebruikt HHNK het LIS datamodel (zoals gepubliceerd door het Waterschapshuis). HHNK wil upgraden naar ArcGIS Pro en het Utility Network (UN) omdat deze combinatie meer mogelijkheden biedt dan de huidige softwarecombinatie. HHNK wil een aantal wensen testen in een pilot.

HHNK casestudie Avineon

In een gezamenlijk projectteam van Tensing en HHNK worden deze wensen verder uitgewerkt. Het projectteam stelt 26 user stories op die getest gaan worden in 2 pilotgebieden.

De oplossing

De pilot wordt tussen februari 2022 en september 2023 uitgevoerd in twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt er een op maat datamodel ontwikkeld. Vervolgens wordt alle data gemigreerd naar het nieuwe datamodel.

Download onze casestudie voor meer details over deze pilot!

Benieuwd wat Tensing voor
jou kan betekenen?

Plan een sparringssessie met een van onze experts