Remote sensing voor groenbeheer

Remote sensing is een techniek waarbij GIS-data wordt verzameld vanaf hoogte, met behulp van drones en satellieten. Remote sensing-data is uitermate bruikbaar voor GIS-analyses ten behoeve van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van groen in een bepaalde regio of het monitoren van stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000-gebieden. Interesse in de mogelijkheden van remote sensing? Plan hieronder een vrijblijvende afspraak met onze specialist!

PLAN ADVIESGESPREK

Vegetatie-ontwikkeling digitaal in kaart

Het gebruik van sensoren in combinatie met geavanceerde beeldherkenningstechnieken als objectherkenning biedt nieuwe mogelijkheden voor milieubeheer. Objectherkenning is een machine learning-techniek waarbij er op basis van een grote dataset een datamodel wordt ontwikkeld dat objecten op basis van beelden kan herkennen en classificeren. Deze techniek kan worden ingezet om vegetatie in kaart te brengen. Objectherkenning maakt het mogelijk om grote gebieden betrekkelijk snel in kaart te brengen.

Het in kaart brengen van vegetatie is slechts een eerste stap. Door de toenemende druk op de Nederlandse natuur en de toenemende wetgeving wordt de vraag naar constante monitoring van milieudoelstellingen steeds groter. De arbeidskrapte lijkt daarnaast ook een gegeven dat voorlopig nog niet opgelost is. We merken dat onze klanten constant zoeken naar middelen om het streven ‘buiten is binnen’ waar te maken. Ook op gebied van groenbeheer. Door de snelle ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van AI is een bezoekje van de landmeter in de nabije toekomst eerder regel dan uitzondering.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Met slim datagebruik kunnen woningbouwverenigingen en gemeenten de energietransitie versnellen

Duurzame precisielandbouw

Nederland loopt in onze beleving voorop bij het maximaal benutten van de kracht van geografische informatie voor duurzame doeleinden. Daarnaast zijn we dankzij onderwijsinstellingen zoals de Universiteit van Wageningen heel ver met het benutten van de mogelijkheden van precisielandbouw. Precisielandbouw biedt akkerbouwers de mogelijkheid om met behulp van sensoren, locatiedatamodellen en machines hun gewassen exact te geven wat ze nodig hebben en daarmee het gebruik van pesticiden, meststoffen en water terug te dringen. Met als gevolg duurzamere landbouwactiviteiten.

Provincies en waterschappen krijgen in de nabije toekomst steeds meer te maken met boeren die geavanceerde technieken toepassen. Het aantal obstakels voor het toepassen ervan neemt geleidelijk aan af en ook de kosten nemen steeds verder af ten opzichte van de baten. Deze ontwikkelingen kunnen wij vanuit Tensing alleen maar toejuichen!

Ook interessant voor jou

Tensing is Esri Gold Partner
Tensing is FME Silver Partner

Wil je alles uit je geografische informatiesysteem halen?

Plan dan direct een vrijblijvende afspraak met onze specialist!