In een ideale situatie beschikt je organisatie over een minimaal aantal systemen om je assetmanagement goed te regelen. In de praktijk is het IT-landschap vaak complexer dan gewenst. Voor efficiënt assetmanagement is een perfecte synergie tussen je assetmanagementsysteem en je GIS absoluut noodzakelijk.

Op deze pagina beantwoorden we veelgehoorde vragen van onze klanten uit de utility-sector over data-integratie, tracing en andere zaken die van belang zijn om je assetmanagement te optimaliseren.

Assetmanagement met ArcGIS en FME

Hoe kan ik mijn assetmanagement beter integreren met ArcGIS?

Er zijn een aantal assetmanagement softwarepakketten die het eenvoudiger maken om assetmanagementprocessen te integreren met je ArcGIS-omgeving: Cityworks, AssetWorks EAM, KloudGin en FieldSquared. Deze systemen bieden je de mogelijkheid om locatiegebaseerde informatie aan je assetmanagement toe te voegen.

Het Esri Utility Network is een zeer geavanceerd datamodel dat speciaal is ontwikkeld voor utilities. De implementatie van het Utility Network biedt kansen op gebied van procesverbetering.

Naast de keuze voor het Esri Utility Network en voor een 'ArcIGS-proof assetmanagementsysteem' hebben we nog een aantal tips:

 • Zet FME in voor een naadloze gegevensuitwisseling tussen je assetmanagementsysteem en ArcGIS.
 • Gebruik mobiele apps zoals ArcGIS Collector en ArcGIS Survey123 om veldwerkers toegang te geven tot actuele assetgegevens. Met deze mobiele apps kunnen medewerkers data ook realtime updaten.
 • Met behulp van hulpmiddelen zoals ArcGIS Pro en de Spatial Analyst-extensie, kun je geavanceerde analyses uitvoeren om de prestaties van je assets beter te begrijpen en te optimaliseren.

 

Welke rol speelt FME in het verbeteren van assetmanagementprocessen?

FME is data-integratiesofware die uitstekend samenwerkt met ArcGIS-software. FME wordt in de praktijk vooral gebruikt voor GIS-data. Er zijn een aantal zaken waarmee FME kan helpen bij het verbeteren van je assetmanagement:

 • Met FME kun je data uit verschillende bronnen verzamelen, transformeren en integreren. Hierdoor creeër je een uniforme en consistente dataset die je zowel in ArcGIS als in je assetmanagementsysteem kunt gebruiken.
 • FME biedt een aantal zeer specifieke functionaliteiten voor het transformeren van geografische data. Je kunt coördinatensystemen omzetten, attributen herstructureren en verschillende datalagen aanmaken. Deze functionaliteiten kunnen je helpen bij het optimaliseren van je assetdata.
 • Met behulp van geautomatiseerde workflows kun je de data-integratie en -verwerking stroomlijnen. Dit verhoogt de efficiënte van je assetmanagementprocessen.
 • FME kan je assetdata controleren en valideren. Dit maakt het identificeren van inconsistente, incorrecte en ontbrekende datavelden een stuk eenvoudiger.
 • Tot slot biedt FME je de mogelijkheid om te visualiseren en analyseren. Je kunt hiermee trends en structurele dataproblemenen identificeren en vanuit een datagedreven aanpak actiepunten vaststellen.

ESRI Utility Network

Wat is het ESRI Utility Network?

Het ESRI Utility Network is een uitbreiding van het ArcGIS-platform en biedt een geavanceerd datamodel voor het beheren en analyseren van nuts- en telecomnetwerken. Het is ontworpen om de complexiteit van nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, gas en telecommunicatie, beter weer te geven en te ondersteunen.

Hoe kan ik het ESRI Utility Network gebruiken voor beter assetmanagement?

Het ESRI Utility Network draagt op een aantal manieren bij aan beter assetmanagement:

 • Het Utility Network biedt een gedetailleerd model van de fysieke en logische componenten van een nutsvoorziening. Hierdoor kun je gedetailleerde informatie over je assets opslaan. Bijvoorbeeld: de locatie en de kenmerken van een asset, maar ook de onderlinge relatie tussen verschillende assets.
 • Dankzij de nauwkeurige modellering van netwerkelementen en hun onderlinge relaties kun je de prestaties van je assets uitgebreid analyseren en vervolgens optimaliseren. Het identificeren van knelpunten en het plannen van onderhoud wordt hierdoor eenvoudiger én accurater.
 • Met geavanceerde tracingfunctionaliteiten kun je hele complexe netwerkanalyses uitvoeren. Het identificeren van een door een storing getroffen gebied en de impact op de dienstverlening gaat hierdoor veel sneller.
 • Het Utility Network biedt uitgebreide configuratiemogelijkheden. Het netwerkmodel kan worden aangepast aan specifieke behoeften en bedrijfsprocessen.
 • Integratie met andere bedrijfssystemen, zoals assetmanagement- en ERP-systemen, is mogelijk. Dit vereenvoudigt de samenwerking met interne stakeholders.
 • Het Utility Network ondersteunt mobiele toepassingen. Veldwerkers hebben daarom op straat toegang tot netwerkinformatie en assetgegevens. Tijdens fysieke inspecties kunnen ze realtime gegevens in het Utility Network bijwerken.
Hoe integreer ik het ESRI Utility Network met asset management systemen?

Er zijn enkele methoden om het ESRI Utility Network te integreren met assetmanagementsystemen:

 • Via API's en webservices kun je data en functionaliteiten uitwisselen tussen verschillende applicaties.
 • Met Spatial ETL tools zoals FME of de ArcGIS Data Interoperability Extension kun je data converteren en uitwisselen tussen het ESRI Utility Network en je assetmanagementsysteem.
 • Het ESRI Utility Network kan worden geïntegreerd met SAP HANA, een in-memory databeheersysteem, om een uniform platform voor asset management en GIS-analyse te creëren. Deze integratie maakt het mogelijk om real-time gegevens en analyses te combineren met bedrijfsprocessen en asset management workflows.
 • Door open standaarden zoals het zoals OGC (Open Geospatial Consortium) te gebruiken, kun je de samenwerking tussen het ESRI Utility Network en je assetmanagementsysteem waarborgen.
Welke Data Science-mogelijkheden biedt het ESRI Utility Network?

Je kunt het ESRI Utility Network inzetten om te anticiperen op veranderende omstandigheden in de omgeving die je assets beïnvloeden. Dit kan op een aantal manieren:

 • Met behulp van Machine Learning en Artificial Intelligence kun je toekomstige trends en patronen in je infrastructuur identificeren en voorspellen.
 • Je kunt scenario's simuleren en de hypothetische impact analyseren. Dit is een krachtig middel om de gevolgen van veranderingen in de theorie te testen en je assetmanagementstrategie erop aan te passen.
 • Het ESRI Utility Network biedt hele specifieke functionaliteiten waarmee je de impact van het milieu en het klimaat op de infrastructuur kunt analyseren.